Dua


5. Dua
DUANIN ANLAMI
Fatma, annesi namaz kılarken onun yaptığı hareketleri tekrarlıyordu. Namaz bittiğinde
annesi dua etmeye başladı. Verdiği nimetlerden dolayı Allah’a şükrediyordu. Fatma, annesi-
nin bu durumundan etkilendi ve ona:
— Anneciğim, bana da namaz kılmasını ve dua etmesini öğretir misin? Ben de senin gi-
bi ellerimi açıp dua etmek istiyorum ancak ben dua etmesini bilmiyorum, dedi. Annesi:
— Ben sana öğretirim tatlı kızım. İstersen dua ile başlayalım. Dua; Allah’tan yardım dile-
mek, istemek ve davet etmek gibi anlamlara gelir. Bizler dua ederek Allah ile konuşmuş ve
isteklerimizi ona iletmiş oluruz. Yüce Allah da Kur’an-ı Kerim’de: “...Bana dua edin, duanı-
za cevap vereyim...”(13) buyurarak dualarımıza karşılık vereceğini bizlere bildirmiştir. İnsan-
lar, Allah’a olan yakınlıklarını ibadetle ve dua ederek gösterirler. Dua ederek Allah’a olan
inancımızı ifade etmiş ve ona olan bağlılığımızı göstermiş oluruz. Yaptığımız dualarla Allah’ın
bizlere vermiş olduğu nimetlere teşekkür ederiz. Sen de istek ve arzularını içten ve kendi
sözlerinle dua ederek Allah’a iletebilirsin. Sabah kalktığında, akşam yatarken ve yemekten
sonra onun verdiği nimetlere karşılık ona şükrünü duayla ifade edebilirsin.
5.1. Dua İbadetin Özüdür
Dinimizde dua ve ibadet, birbirinden ayrılması mümkün olmayan kavramlardır. Hz. Muham-
med “Dua İbadettir.” (14) ve “Dua ibadetin özüdür.” (15) buyurarak bu birlikteliği ifade etmiştir.
Dua, isteklerimizi Allah’a ulaştırmanın en güzel aracıdır. İnananlar, isteklerini ve dilekle-
rini ifade edebildikleri ölçüde Allah’ın kendilerine bir karşılık vereceğini bilirler. Bu anlamda
dua, insanlar için temel bir ihtiyaçtır. İnsanın, kendisini yaratan Allah’la kurabildiği bu iletişim,
onu her zaman güçlü kılar. Çünkü günümüzde insan, kalabalık ortamda bile kendini yalnız
hissedebilmektedir.
İbadet, inananlar için temel bir görevdir. İnananlar, Allah’a karşı kulluk görevlerini, pey-
gamberlerin yaşayarak gösterdikleri şekilde yerine getirmekle sorumludurlar. Kulluk görevini
yerine getirmek de ancak ibadetlerle mümkündür.
5.2. Niçin ve Nasıl Dua Edilir?
ALİ ÖDEVİNİ YAPIYOR
Ali her zamanki gibi okuldan gelmiş ve biraz dinlendikten sonra hemen derslerini yapmaya
başlamıştı. Biraz sonra annesi yanına gelerek:
(13) Mü’min suresi, 60. ayet.
(14) Tirmizî, Sünen, Da’avât, hadis; İbn Mâce, Dua, 1. hadis.
(15) Tirmizî, Sünen, Da’avât, 12. hadis.
Bir şeyi çok istediğinizde veya sıkıntılı anlarınızda ne yaparsınız?
Hiç zor durumda kalarak Allah’tan yardım istediğiniz oldu mu? Dua edince neler hissettiniz?
İbadetler arasında duanın yeri sizce nedir?