Dua İbadetin Özüdür

5.1. Dua İbadetin Özüdür

2. ÜNİTE
şey yaşayıp yaşamadıklarını sorunuz. Öğrencilerin bu
konu üzerinde konuşmalarını sağlayınız.
Sınıfın uygun bir yerine Mü’min suresi, 60. ayet ile
Bakara suresi, 186. ayet meallerini yansıtarak öğrencile-
rinizden okumalarını isteyiniz. Ayet meallerinden hare-
ketle inanan bir insan için dua etmenin önemini fark et-
melerini sağlayınız.
Ders kitabının 44. sayfasındaki “Dua İbadetin
Özüdür” konu başlığı ile ilgili metni okutarak duanın
ibadet içindeki yerini ve önemini vurgulayınız. Metinde
geçen hadisleri tahtaya yazarak ibadet - dua birlikteli-
ğine ve dua edilmeden ibadetin amacına ulaşamaya-
cağına öğrencilerin dikkatini çekiniz.
Öğrencilerinize, ders kitabının 44. sayfasındaki “Ali
Ödevini Yapıyor” adlı metni okutunuz. Metinde geçen
Furkan suresi, 77. ayet meali ile hadisi sınıfın uygun bir
yerine yansıtarak öğrencilerinizin bu ayet ve hadis üze-
rinde konuşmalarını sağlayınız.46
kınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm.”(18) Artık derste sen de
konuyla ilgili konuşabilirsin.
— Evet anneciğim, bana verdiğin bilgiler için sana teşekkür ederim.
7. Etkinlik
Düşünelim, Bulalım
Sizce niçin dua edilir? Düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız