Dinî Bayramlarımız


2.1. Dinî Bayramlarımız
2.2. Millî Bayramlarımız
Kazanım 2 : Dinî ve millî bayramların ne zaman ve
nasıl kutlandığını açıklar.

Kazanım 3 : Sevinç ve üzüntülerin paylaşılmasında
millî ve dinî bayramlarımızın önemini yorumlar.

Kavramlar : Paylaşmak, sevinç, üzüntü, bayram,
dayanışma, dinî ve millî bayram, kandil gecesi.

Öncelikle Verilecek Değerler : Yardımseverlik,
paylaşma, dayanışma, hoşgörü, dostluk ve kardeşlik.

Öncelikle Verilecek Beceriler : Araştırma, iletişim
ve empati, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma,
sosyal katılım.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri : Sunuş ve buluş
yolu stratejisi, anlatım, tartışma, soru-cevap, rol oynama
yöntemi.