Camiyi Tanıyalım

4. Camiyi Tanıyalım
İslam dininde namaz ibadetinin birlikte yapılması öğütlenir. İnsanların birbirleriyle tanış-
maları, kaynaşmaları ancak bir araya gelmeleriyle sağlanır. İbadetler de bunun için güzel bir
fırsattır. Camiler insanlar arasındaki birlik, beraberlik ve sosyal barışı sağlamada önemli bir rol
oynar. Camilerde yapılan vaazlar ve okunan hutbeler, insanların dinî konulardaki eksiklikleri-
ni gidermelerine yardımcı olur. Bütün bunlar, millî birlik ve beraberlikle, toplumsal yardımlaş-
ma ve dayanışmanın pekişmesine katkı sağlar.
Camilerde ibadetlerin birlikte ve düzenli yapılabilmesi için imam ve müezzin gibi görevli-
ler bulunur. İmam cemaate namaz kıldırır, cuma ve bayram namazlarında hutbe okur. Müez-
zin, namaz vaktinin girdiğini bildirmek için ezan okuyan kişidir.
Camilerin çeşitli bölümleri vardır. Mihrap, camilerde kıbleyi gösteren ve imamın namaz
kıldırdığı yerdir. Bayram ve cuma namazlarında imamın hutbe okuduğu merdivenli yüksekçe
yere minber denir. Camide vaizin cemaati dinî konularda bilgilendirmek için oturduğu bölüm
vaaz kürsüsüdür. Minare ise namaz vaktinin girdiğini bildirmek amacıyla müezzinin ezan
okuduğu yerdir. Camilerde bir diğer bölüm de müezzinin namaz esnasında görevini yerine ge-
tirdiği yer olan müezzin mahfilidir. Camilerde kullanım alanını geniş tutmak amacıyla yapılan
ve cami mimarisinde vazgeçilmez bir unsur da kubbedir. Minarelerin ve kubbenin tepesinde-
ki hilal şeklindeki sembole alem denir. Camilerde ayrıca abdest almak için yapılan bölüme şa-
dırvan denir. Camilerin minaresiz ve daha küçük olanlarına ise mescit adı verilir.
5. Etkinlik
Okuyalım, Bulalım
Aşağıdaki şiiri okuyunuz ve şiirde geçen başlıca ibadetleri birer cümlede kullanarak
aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
İSLAM’IN fiARTLARI
İslam’ın beş şartı var;
Bilmek bile saadet,
Bunlara kim uyarsa
Ona açılır cennet...
fiartlardan birincisi:
Kelime-i şehadet;
Tek ve büyük Allah’tan
Başka tanrı yok elbet.
Onun son peygamberi
fianı, yüce Muhammed
İkinci şart namazdır.
O ne güzel ibadet.
Günde yarım saate,
Sığar beş vakit nöbet...
Üçüncü şart ramazan
Orucunadır niyet.
Gündüz yiyip içmeden
Sevinçle geçer müddet...
Dördüncü şart zekâttır,
Allah vermişse servet:
Bedelini kırka böl,
Birini hediye et...
Bir defa hacca gitmek,
Olabilirse kısmet.
Beşinci şart İslam’ın
Kâbe’sini ziyaret.
Gökhan EVLİYAOĞLU
Çocuk ve Dua
Bir caminin içini gezdiniz mi? Camide en çok neler dikkatinizi çekti?
.....................................................................