Biz Vatanımızı ve Milletimizi Çok Severiz


Derse girmeden önce konuyla ilgili ayet meali
ve temel kavramları içeren asetatları hazırlayınız. Sınıfa
bir Kur’an-ı Kerim meali getiriniz.
Öğrencilerinizden, ünite başındaki hazırlık sorularının yanıtlarını alınız.

Öğrencilerin konuya dikkatlerini çekmek ve ön bilgilerini harekete geçirmek amacıyla onlara; “Vatan ve millet
kavramları size neleri hatırlatıyor?” sorusunu yöneltiniz. Yönelttiğiniz soru üzerinde öğrencilerin konuşmalarını sağlayınız.6. ÜNİTE
117
1. Etkinlik
Bulalım, Boyayalım
Aşağıda verilenlerden millet olmanın özellikleriyle ilgili olanları boyayınız.
2. Biz Vatanımızı ve Milletimizi Çok Severiz
Bizler vatanımızda özgür olarak yaşarız. İnançlarımızı, dilimizi, gelenek ve göreneklerimi-
zi bu özgürlük sayesinde yaşatırız. Yurdumuzun her karış toprağının bize ait olduğunu hisse-
der, istediğimiz yerlerinde dolaşırız. Sevinçli ve üzüntülü anlarımızı, sevdiklerimizle beraber
bu topraklar üzerinde paylaşırız.
Üzerinde yaşadığımız vatanımızı korumak tüm bireylerin ortak sorumluluğudur. Bu vatan-
da yaşayan bizler, ülkemizin sunduğu imkânlardan yararlanırız. Okullarda eğitim görür, has-
tanelerde tedavi oluruz. İş yerleri açar, para kazanırız. Elektrik, su ve iletişim gibi birçok hiz-
metten yararlanırız. Bütün bunlar, öncelikle bir vatanımız olduğu için mümkün olmuştur.
Vatanımıza ve milletimize karşı sevgimizi, bu vatanda yaşayan bireyler olarak üzerimize
düşen görevleri eksiksizce yerine getirerek gösterebiliriz. Yurdumuzu maddi ve manevi an-
lamda kalkındırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Maddi anlamda kalkınma için, tarihî ve
doğal zenginlikleriyle eşsiz bir güzelliğe sahip olan yurdumuzun doğal kaynaklarını israf etme-
den kullanmalıyız. Toprağımızı erozyona karşı korumalı, ormanlarımızı güçlendirmeliyiz.
Yurdumuzun bizlere sunduğu imkânları iyi değerlendirmeliyiz. Derslerimize iyi çalışmalı,
zamanımızı iyi kullanmalıyız. Yeteneklerimizi keşfedip geliştirmeye çalışmalıyız. Bilgiyi ve tek-
nolojiyi yakalamak için gayret göstermeliyiz. Böylece cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün
hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesini yakalayabiliriz. Mustafa Kemal Atatürk, her
zaman ekonomik kalkınmaya önem vermiş, daha Kurtuluş Savaşı kazanılmadan bile bunu di-
le getirmiştir. 1 Mart 1922'de TBMM'de yapmış olduğu bir konuşmada M. Kemal Atatürk eko-
nomiyle ilgili görüşlerini şöyle ifade etmiştir: “Bugünkü uğraşımızın amacı, tam bağımsızlıktır.
Tam bağımsızlık ise ancak, mali bağımsızlık ile gerçekleşebilir. Bir devletin maliyesi bağım-
sızlıktan yoksun olunca o devletin yaşantısını sağlayan bütün bölümlerinde, bağımsızlık felce
uğramış demektir. Çünkü devletin organları, ancak mali güç ile yaşar.” (1) Lozan Konferansı'na
ara verildiği sırada İzmir'de İktisat Kongresi toplandı. Kongrede, Türkiye'nin iktisat politikası-
na yön verecek kararlar alındı. Alınan bu kararlara uygun olarak ekonomik kalkınmanın millî
bankalarla gerçekleşebileceği görüşü de hâkim olmuştu.
Tarih birliği Ekonomi birliği Amaç birliği
Eğitim birliğiDil birliği Kültür birliği
Vatanımızı ve milletimizi sevdiğimizi nasıl gösteririz?
(1) İnan, Ayşe Afet, Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi Planı, s. 33-34.