Başlıca İbadetler

 Başlıca İbadetler
İslam dininde yapılması emredilen başlıca ibadetler; namaz, oruç, zekât ve hacdır.
“Namaz dinin direğidir.” (5) sözünü duymuşsunuzdur. Dinimize göre akıllı ve ergenlik
çağına gelen Müslümanların belirli vakitlerde namaz kılmaları gerekir. Namaz, İslam’ın beş te-
mel şartından biri, Müslümanların günde beş vakit, dinî bakımdan belirlenen kurallara göre
yapmak zorunda oldukları ibadettir (Fotoğraf 4). Bu kurallar; kıyam (ayakta durma), rükû (el-
le diz kapaklarını kavrayarak belden yukarısı yere paralel olacak şekilde eğilme), secde (alnı
yere koyma), ka’de (oturma) dir.
Fotoğraf 4 : Namaz kılan insanlar
İslam dininde öngörülen temel ibadetlerden hangilerini biliyorsunuz?
4. Etkinlik
Boşlukları Dolduralım
Aşağıdaki metinde noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanını yazarak cümleleri
tamamlayınız.
Peygamberimiz, bir gün arkadaşlarına: “Kapınızın önünde akan bir .......... olsa ve
günde beş kere bu nehirde yıkansanız sizde hiç kir kalır mı?” diye sormuş.
Arkadaşlarının “Hayır!” cevabı vermesi üzerine “İşte.......... vakit............. da böyledir.
..............., namaz ile ........................ siler.” buyurmuştur.
(Buharî, Mevakit, 6. hadis.)
(5) Ahmed bin Hanbel, Müsned, C V, s. 245.
günahları nehir namaz Allah beş ibadet
40
Namaz, Allah’ın rızasını kazanmak ve verdiği nimetlere teşekkür etmek için kılınır. Kur’an-ı
Kerim’de Allah, “İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kılsınlar...”(6) ve
“...Namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.”(7) buyurmuştur.
Namaz; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş defa kılınır. Ayrıca yıl-
da iki defa, Ramazan ve Kurban bayramlarının sabahında bayram namazı kılınır. Cuma gün-
leri öğle vaktinde cuma namazı kılınır.
Oruç, İslam’ın beş temel şartından biridir. Allah, Kur’an-ı Kerim’de; “Sayılı günlerde ol-
mak üzere (oruç size farz kılındı)...”(8) buyurarak orucun Müslümanların yerine getirmeleri
gereken farz bir ibadet olduğunu bildirmektedir.
Oruç, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış, sağlıklı ve yolcu olmayan Müslümanların yerine
getirmesi gereken bir ibadettir. Her yıl ramazan ayında, tan yerinin ağarmasından güneş ba-
tıncaya kadar bir şey yiyip içmemek şeklinde yerine getirilir (Fotoğraf 5). Orucun sabah baş-
lama vaktine imsak, akşam bitiş vaktine iftar denir. Oruca başlarken yenilen yemeğe sahur
denilir. Oruç süresince bir şey yenilmez ve içilmez. Bilerek bir şey yenir ve içilirse oruç bozu-
lur.
Hz. Peygamber, inanarak ve karşılığını bizzat Allah’tan bekleyerek tutulan oruçların, gü-
nahların bağışlanmasını sağlayacağını bizlere müjdelemiştir.(9)
(6) İbrahim suresi, 31. ayet.
(7) Nisâ suresi, 103. ayet.
(8) Bakara suresi, 184. ayet.
(9) Buharî, Savm, 7. hadis.
Fotoğraf 5 : Ramazan ayında mahya asılmış bir cami
p
ppppDerse girmeden önce konuyla ilgili ayet meali,
hadis ve temel kavramları içeren asetatları hazırlayını
z. Sınıfa Kur’an-ı Kerim meali getiriniz.