Temizlik Sağlığım İçin Önemlidir1.3. Temizlik Sağlığım İçin Önemlidir
Hastalıkların önlenmesinde temizliğin önemi nedir?
DÜŞÜNELİM
Sizce Peygamberimiz diş temizliğine neden bu kadar önem vermiş olabilir? Bu sorunun
cevabını aşağıdaki gazete haberini inceleyerek bulmaya çalışınız.
Görüldüğü gibi yeterli ağız ve diş temizliğinin yapılmaması, pek çok bedensel rahatsı
zlığın nedenlerindendir.
2.ÜNİTE

Kazanım
5. Beden ve çevre temizliğinin sağlık açısından önemini
açıklar.
Konu
1.3. Temizlik Sağlığım İçin Önemlidir
Beceri
Eleştirel düŞnme, sosyal
katılım
Değer
Temizlik
Süre
1 ders saati
Kavram
Temizlik
Ara Disiplinlerle İliŞükilendirme
Sağlık Kültürü 28. Sağlıklı çevreyi oluşturabilmede öz sorumluluk
geliştirir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım,
görsel okuma
Araç ve Gereçler
Projeksiyon cihazıĞtepegöz, asetat, ders kitabı
Derse Hazırlık
• Öğrencilerinize temizliğin sağlıkla iliŞükisi konusunda neler
bildiklerini sorunuz, bu konudaki düŞncelerini ve bildiklerini
arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayınız.
• Öğrencilerinizi, “DüŞnelim” bölümündeki soruyu cevaplamaya
yönlendiriniz.
İşleniş
1. Öğrencilerinize giriş paragrafını okutup konuyla ilgili hadis
tercümesini yansıtınız. Bunu öğrencilerinize okutarak İslam
dininin sağlığa ve temizliğe verdiği önemi açıklamalarını
isteyiniz. Öğrencilerinizin düŞncelerini harekete geçirecek
yönlendirmeler yapınız. Öğrencilerinizde eleştirel düŞnme
becerisi geliştirmek için Peygamberimizin istediği temizliğin
kendileri ve çevrelerindekilerce uygulanıp uygulanmadığını
sorgulamalarını, uygulanması veya uygulanmaması durumunda
nelerin olacağını açıklamalarını söyleyiniz.
2. Peygamberimizin diş temizliğine neden çok önem verdi-
ğini daha iyi anlamaları açısından öğrencilerinize “Sağlıksız
Diş ve Ağız Bütün Vücut Sistemini Bozuyor” başlıklı gazete
haberini okutup altında verilen soruyu cevaplamalarını söyleyiniz.
NOTLAR

İnsan sağlığı açısından temizliğin önemi tartışılmaz. Evlerimizin hijyeni için gösterilen özen, çalışma ve yaşam
alanları için de gösterilmelidir. Başta kişinin kendi sağlığı olmak üzere, baŞükalarının da sağlığını korumanın en
önemli aracı temizliktir. Sadece beden temizliği değil, kullanılan her şeyi ve her ortamı temiz tutmak da temiz olmanın gereğidir. Sağlıklı olmanın ve hastalıklardan korunmanın birinci yolu temizlikten geçiyor. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü
hijyen olarak tanımlanıyor. Genel temizlik kavramı tüm yaşam alanlarının temizliği olarak tanımlanabilir.
Temizlik Sağlığın İlk üartı Sizce toplu yaşanılan yerlerde neler yapılabilir? Sağlığımızı korumak için yalnı
zca bedenimizi temiz tutmak yeterli midir? BaŞüka nelerin temizliğine özen göstermeliyiz?
Çevre, yiyecek ve içecek temizliğinin sağlık açısından önemi nedir?
Sağlık için ağız ve dişlerin yanı sıra bedenin diğer organlarının temizliği de önemlidir.
Peygamberimiz, yemeklerden önce ve sonra ellerin yıkanmasını öğütlemiştir. Aynı
şeyin, tuvaletten önce ve sonra da yapılması gerektiğini bildirmiştir.
Temizlik, sağlığı korumanın birinci koşulu ve kuralıdır. Temiz insanın hastalıklara karşı direnci
yüksektir. Böyle kimseler mikroplardan arınmış oldukları için hastalanmazlar. Herhangi bir
hastalığı da baŞükalarına bulaştırmazlar.
Kir, vücudumuzu örten deri dokusunun solunum, boşaltım ve duyu alma işlevlerini azaltır
ya da bozar. Kirli deri ve giyeceklerde mikroplar daha kolay çoğalır. Bu nedenle bedenimizi
ve elbiselerimizi temiz tutmalıyız.
Sağlık açısından, toplu olarak bulunulan yerlerde de temizlik kurallarına uyulması gerekir. Aşağıdaki gazete haberinde bu konu vurgulanmaktadır. Haberi okuyarak altı
nda yer alan soruları cevaplayınız.

Açıklayalım
Konudan anladıklarınızdan hareketle sağlık için nelerin, neden ve nasıl temiz tutulması
gerektiğini açıklayınız.
ETKİNLİK
Resimlere göre çevre temizliği ile sağlık iliŞükisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
TEMİZ OLALIM