Sure ne demektir


Sure nedir? Surelerin adları neye göre verilmiştir? Aşağıdaki İnternet sayfasını
inceleyerek soruların cevaplarını bulmaya çalışınız.

Sure
Ayetlerden oluşan Kur’an-ı Kerim bölümlerinden her biri. Mekke’de indirilen ayetlerden oluşanlara
Mekki sureler denir. Medine’de indirilen ayetlerden oluşanlara Medeni sureler denir. Tevbe suresi dışında tüm surelerin başında besmele vardır. En uzunu Bakara’dır286 ayetten oluşur. En kısası Kevser’dir, 3
ayetten oluşur. Her birinin bir adı vardır. Birincisi Fâtiha sonuncusu Nâs’tır. Genellikle iman ve ibadetle ilgili
konular içerir. Genellikle toplumsal ve ahlaki konular içerir.
Adlarını, içerdikleri konulardan ya da içlerindeki bir kelimeden almışlardır. Son on sure kısa olduğundan
namazlarda genellikle bu sureler okunur. Bu nedenle bu surelere namaz sureleri de denir. Kur’an-ı Kerim’de
toplam 114 sure vardır.
Tabloda, Fâtiha suresi ve anlamını görüyorsunuz. Surenin baş kısmında bulunan açıklamalarda, sure ile ilgili hangi bilgiler yer almaktadır? Bu bilgiler size sure kavramıyla ilgili neler düŞndürmektedir?