Sevmek ve Sevilmek Niçin Bir İhtiyaçtır


1. Sevmek ve Sevilmek Bir İhtiyaçtır
İçimde bir duygu var,
Varlıklara bağlayan.
Sevgi diyorlar bende,
Yakınlık uyandıran.
Ne güzel bir duygu bu,
Bana huzur veriyor.
Büyüdükçe içimde,
Mutluluk artırıyor.
Seviyorum annemi,
Nefesini soludum.
Dünyaya geldiğimde,
Kucağında uyudum.
Onun sıcaklığını,
Hep hissettim içimde.
Küçücük bir bebektim,
Sevgisiyle büyüdüm.
Babamı seviyorum,
Çare bulur derdime.
Gözlerine bakınca,
Güven dolar içime.
Seviyorum herkesi,
Herkes beni seviyor.
Severek sevilerek
Yaşam güzelleşiyor.
Sevgi, yeşertir kalpte,
Mutluluk büyüsünü.
Birlikte söyleyelim,
Sevginin türküsünü.
(Yazar tarafından
bu kitap için yazılmıştır.)
MUTLULUK KAYNAĞI

4A sınıfı öğrencileri o günkü derslerinde, sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç oldu-
ğunu öğreniyorlardı. Öğretmenleri tahtaya büyük harşerle SEVGİ sözcüğünü yazdı.
Öğrencilerinden bu sözcükle ilgili birer cümle yazmalarını ve açıklamalarını istedi. Öğ-
renciler tahtadaki sözcüğün altına sırasıyla şu cümleleri ve açıklamaları yazdılar:
1. Sevgi, insanı bir varlığa karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygudur:
Bir oyuncağı ya da bir hayvanı sevdiğimizde ona ilgi gösteririz. Onunla oynamak
isteriz.
2. Sevgi, aile bireylerini birbirlerine bağlayan en önemli etkendir: Biz, içimizdeki
sevgi sayesinde anne ve babamıza yakınlık duyarız. Ayrı kalınca onları özleriz. Onlar
da bizim için aynı duyguları beslerler. Birbirimizin üzüntüleriyle üzülür, sevinçleriyle
seviniriz. Güçlükleri yenmek ve sorunları çözmek için hep birlikte çalışırız.
3. Sevgi, insanda yaratılıştan var olan bir duygudur: Bir bebeğin annesine ve çevresindekilere
yakınlık duyması bunu gösterir. Bebekler, daha konuşmaya başlamadan
önce, davranışlarıyla sevdiklerini belli ederler. Sevdiklerinin ilgisi karşısında gülümseyerek
sevilmekten mutlu olduklarını açığa vururlar.
4. Sevgi, her yaşta ihtiyaç duyulan bir duygudur: Biz bebekken de sevmeye
ve sevilmeye ihtiyaç duyuyorduk, şimdi de duyuyoruz. Büyüklerimizin de buna ihtiyaç
duyduklarını görüyoruz (Fotoğraf 20).
Aşağıya sevginin tanımını ve önemini anlatan bir metin eklenmiştir. Metni okuyunuz.
Fotoğraf 20 : Sevmek ve sevilmek her yaşta bir ihtiyaçtır.
SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK
Kazanım
1. Sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğunu fark eder.
2. Sevginin, yaratılmışlarının hayatlarını sürdürmedeki önemini
açıklar.
Konu
1. Sevmek ve Sevilmek Bir İhtiyaçtır
Beceri
Eleştirel düŞnme, araştırma,
sosyal katılım
Değer
Sevgi, barış, kardeşlik, dostluk,
güven, samimiyet
Süre
2 ders saati
Kavram
Sevgi
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım,
görsel okuma
Araç ve Gereçler
Projeksiyon cihazıĞtepegöz, asetat, bilgisayar, ders kitabı
Derse Hazırlık
• Öğrencilerinize sevgi hakkında neler bildiklerini ve sevginin
kendileri için neden önemli olduğunu sorunuz, bu konudaki
düŞncelerini birbirleriyle paylaşmalarını söyleyiniz.
• Öğrencilerinizden, önceki dersin sonunda verdiğiniz
hazırlık çalışması ile ilgili yazdıklarını okumalarını isteyiniz.
• Öğrencilerinizi, “DüŞnelim” bölümündeki soruyu düŞnmeye
yönlendiriniz. Onlardan düŞncelerini açıklamalarını isteyiniz.