Sevgi Allah'ın Bize Verdiği Bir Nimettir

2. Sevgi Allah’ın Bize Verdiği Bir Nimettir
Anne ve babaların çocuklarını sevmesi neden önemlidir?
DÜŞÜNELİM
Fotoğraf 24 : Allah’ın verdiği duygu sayesinde anne ve babalar çocuklarını sevgiyle yetiştirirler.
Sevmenin ve sevilmenin herkes için bir ihtiyaç olduğunu biliyorsunuz. Acaba sevginin
kaynağı nedir? İçimizdeki bu duygu nereden gelmektedir? Kutsal kitabımız Kur’an-ı
Kerim’de bununla ilgili bir ayette şöyle buyrulmaktadır:
“Kaynaşmanız için… aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun (varlığının)
delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düŞnen bir kavim için ibretler vardır.” 1
Ayette geçen “peyda etmek” sözü, oluşturmak anlamına gelmektedir. Ayete göre insanlar
arasındaki sevgi ve merhamet kim tarafından, niçin oluşturulmuştur? Ayetin son
cümlesinde, bu olayda düŞnen bir topluluk için alınacak dersler olduğu belirtilmektedir.
Sizce bu durumdan alınacak dersler nelerdir?
Ayetten de anlaşıldığı gibi sevgi, bize Allah tarafından verilmiş bir duygudur. Bu duygu,
Allah’ın bize verdiği bir nimettir (Fotoğraf 24).
1 Rûm suresi, 21. ayet.
¢103†
SEVGİ NİMET Mİ?
— Babacığım! Nimet nedir?
— Nimet, iyilik, lütuf anlamına gelen bir sözcüktür. Allah’ın iyi yaşamamız için
verdiği her şeye nimet adı verilir.
— Peki, sevgi neden bir nimettir?
— İnsanlar, mutlu ve huzurlu yaşayabilmek için baŞükalarının yardımına ihtiyaç
duyarlar. Örneğin; çocukların yiyecek, giyecek ve barınma gibi ihtiyaçlarını aile büyükleri
karşılar. Büyükler de hem çocuklarının hem de kendilerinin ihtiyaçlarını karşı
lamak için yardımlaşırlar. Bu yüzden insanlar toplum hâlinde yaşarlar. Toplumun
birlikteliğini sağlayan en önemli etken de sevgidir. Sevgi olmadan bir arada mutlu
olarak yaşamak mümkün değildir.
Yaşayabilmemiz ve mutlu olabilmemiz için Allah’ın bize verdiği pek çok nimet
vardır. Canımız, sağlığımız, yiyeceklerimiz, hava, su gibi şeyler bunlardan bazıları-
dır. Sevgi de bunlar gibi Allah’ın bize verdiği bir nimettir. Bizler, bu duygu ile varlıkları
sever, sevdiklerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyarız.
Allah’ın verdiği sevgi, yaşamaktan zevk almamızı sağlar. Ailemizi ve arkadaşları
mızı sever, onlarla birlikte olmaktan mutlu oluruz. Doğaya ve hayvanlara olan
sevgimiz, bizi onları korumaya yönlendirir. Onları koruyarak huzur buluruz. Tüm
varlıklarla olan iliŞükilerimiz sevgi ile güçlenir.
Yüce Allah, anne ve babalara sevgi duygusu vermiştir. Bu duygu onları, çocukları
nı besleyip büyütmek için uğraş vermeye yöneltir. Anne ve babalar çocuklarını
sevdikleri için yaşamlarını onlara adarlar. Geceleri tatlı uykularından uyanıp onlarla
ilgilenirler. Çocuklarının sağlıklı ve mutlu olarak yaşayabilmesi için çaba harcarlar.
Onların iyi bir eğitim alıp iyi insanlar olabilmeleri için çalışırlar. Bütün bunlar, Yüce
Allah’ın onlara verdiği sevginin birer sonucudur. Bu yüzden sevgi, Allah’ın verdi-
ği bir nimettir.
— Peki babacığım, kısaca şöyle diyebilir miyiz? Biz, Allah’ın bize verdiği sevgi
sayesinde ailemizi ve diğer insanları severiz. Bizi annemize, babamıza ve kardeşlerimize
bağlayan bu duygudur. Bu duygu sayesinde arkadaşlarımızı, okulumuzu,
öğretmenlerimizi, toplumumuzu, vatanımızı ve milletimizi severiz. Bu duygu, doğayı
ve doğadaki varlıkları sevmemizin de tek kaynağıdır. Sevgi olmasaydı mutlu olarak
yaşayabileceğimiz topluluklar oluşturamaz, mutlu olamazdık. Hava, su, yiyecekler
gibi sevgi de bizim için bir ihtiyaç ve bir nimettir. Allah’ın verdiği bu nimetin
değerini bilmeli, onu güçlendirmeliyiz. Bunun için de tüm varlıkları sevmeliyiz.
— Evet yavrucuğum, çok güzel özetledin. Peki, bu sevgimizi çevremizdekilere
nasıl gösterebileceğimizi de söyleyebilir misin?
Nimet nedir? Sevgi neden bir nimettir? Bu nimeti nasıl değerlendirmeliyiz? Bu soruları
n cevaplarını, Atalay’ın hazırlık çalışması olarak babasıyla yaptığı söyleşiden bulmaya
çalışınız.
5.ÜNİTE
74
Kazanım
3. Sevginin Allah tarafından insanlara verilen bir nimet oldu-
ğunu örneklerle açıklar.
4. Sevgi ifadesi olan davranışlara örnekler verir.
Konu
2. Sevgi Allah’ın Bize Verdiği Bir Nimettir
Beceri
Eleştirel düŞnme, araştırma,
sosyal katılım
Değer
Sevgi, barış, kardeşlik, dostluk,
güven, samimiyet
Süre
2 ders saati
Kavram
Nimet
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım,
görsel okuma
Araç ve Gereçler
Projeksiyon cihazıĞtepegöz, asetat, bilgisayar, Kur’an-ı Kerim
meali, ders kitabı
Derse Hazırlık
• Öğrencilerinize sevginin mutluluğu sağlayan en önemli
etken olduğunu tekrar vurgulayarak önceki derste öğrendiklerini
hatırlatınız ve sevginin kaynağının ne olduğu, insanın içindeki
bu duygunun nasıl oluştuğu üzerinde durunuz. Onları bu
konuda konuşturarak görüşlerini açıklamalarını sağlayınız.
• Öğrencilerinizden, önceki dersin sonunda verdiğiniz hazı
rlık çalışması ile ilgili yazdıklarını okumalarını isteyiniz.
• Öğrencilerinizi, “DüŞnelim” bölümündeki soruyu düŞnüp
cevaplamaya yönlendiriniz.
İşleniş
1. Öğrencilerinizin sevginin kaynağı hakkındaki görüşlerini
aldıktan sonra konu ile ilgili ayet mealini yansıtınız. Bunu öğ-
rencilerinize okutarak açıklamasını yapınız. Öğrencilerinizin
ayetin mealini daha iyi kavramalmarı için şu soruları yöneltiniz:
• Ayet mealine göre insanlar arasındaki sevgi ve merhamet
niçin oluşturulmuştur?
• Sevgi oluşturma işi neyin delili olarak gösterilmektedir?
• Buna göre insanlar arasında sevgi ve merhamet oluşturan
kimdir?
• Sizce ayette belirtilenlerden çıkarılacak dersler nelerdir?
2. Öğrencilerinize “Sevgi Nimet mi?” başlıklı metni okutup
şu soruları sorunuz:
Metne göre;
• Nimet nedir?
• Sevgi neden bir nimettir?