Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni

Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni denilince aklınıza neler gelmektedir?
112 İhlâs 4 30 604
113 Felâk(*) 5 30 604
114 Nâs(*) 6 30 604
SIRA NO SURE ADI AYET SAYISI Cüz SAYFA
1 Fâtiha 7 1 0
2 Bakara (*) 286 1 1
3 Âl-i İmrân(*) 200 3 49

4. Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni
Tablodan da anlaşıldığı gibi Kur’an-ı Kerim’in içinde üç tür öge vardır. Bunlar “ayet”, “sure”
ve “cüz”dür.
www.diyanet.gov.tr
Kur’an-ı Kerim’in içinde kaç tür öge vardır? Bunların adları nelerdir? Aşağıya bununla ilgili
bir İnternet sayfası eklenmiştir. Soruların cevaplarını bulmak için sayfayı inceleyiniz.
Fotoğraf 18: Ülkemizde basılan bazı Kur’an-ı Kerimlerin sayfalarının kenarlarında Türkçe anlamları da yazılmıştır.
DÜŞÜNELİM

İnternet sayfasının Türkçe meal bölümündeki rakamlara dikkat ediniz. Arapça
bölümdeki yuvarlak ( ) işaretleri sayarak bunlarla karşılaştırınız. Sayıların eşitliğini
fark edebildiniz mi? Meal bölümündeki madde numaraları, Arapça bölümündeki
ayet numaralarını göstermektedir. Buna göre ayetin tanımı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Sonraki İnternet sayfasında verilen bilgileri de okuyarak ayeti tanımlayınız.
Cüz: 1 Sure: 002 BAKARA SURESİ
Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı
Kerim’in en uzun suresi olup 286 ayettir.
Adını, 67-73. ayetlerde yer alan “bakara”
(sığır) kelimesinden alır.