KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

1. Büyüklerinizden yardım alarak ilahî kitap kavramı-
nın anlamını ve ilahî kitapların neler olduğunu İslâm
ilmihali ile ilgili kitaplardan araştırınız.
2. İslam ilmihali ile ilgili kitaplardan Kur’an-ı Kerim ‘in
özellikleri hakkında bilgi toplayınız.
3. Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetlerinin nerede ve ne
zaman geldiğini araştırınız.
4. Ayet, sure ve cüz kavramlarının anlamlarını sözlüklerden
bularak defterlerinize yazınız.
ÖĞRENME ALANI: KUR’AN VE YORUMU
Ünite Sürecinde
1. Bu ünite, öğrencilerin, Kur’an-ı Kerim hakkında ne kadar
bilgi sahibi oldukları konusunda kendilerini değerlendirebilecekleri
konular içermektedir. Bu durum onları heyecanlandı
rıp hem bilgilerini hem de durumlarını keşfetme konusunda
merak uyandıracaktır. Önceden bildiklerinin doğru olup olmadığı
nı öğrenmek onların merak duygularını canlandıracaktır.
Bu bakımdan öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini değerlendiriniz.
Varsa eksikliklerini tamamlamaları konusunda onlara yardı
mcı olunuz.
2. Bu ünitede konular, Kur’an-ı Kerim’in indirilişinden kitap
hâline getirilişine ve çoğaltılmasına kadar olan süreç, ayrıntı-
lara inilmeden genel olarak ele alınacak ve Kur’an-ı Kerim
ayet, sure ve cüz gibi özellikleriyle şekil açısından tanıtılarak
sınırlandırılacaktır. Bunların dışında bilgiler vermenin öğrenmeyi
olumsuz etkileyeceğini ve zorlaştıracağını göz ardı etmeyiniz.
Bu bağlamda, öğrencilerin önceden çevrelerinden
edindikleri bilgileri mümkün olduğunca öğrenme-öğretme sürecinde
ifade etmelerini teşvik ediniz. Kur’an-ı Kerim’in son
ilahî kitap olduğunu, diğer kutsal kitapları doğrulayıp kapsayarak
tamamladığını vurgulayınız.
3. Bu ünitede öncelikle verilecek beceriler; problem çözme,
araştırma, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma,
Kur’an-ı Kerim mealini kullanmadır. Bunun için öğrencileri sıkça
konuşmaya, yazmaya ve araştırmaya yönlendiriniz.