KUR’AN-I KERİM TEMEL ÖZELLİKLERİ

KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM
Performans Görevi
Ünite : Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım
Kazanım : Kur’an’ın Hz. Muhammed’e indiriliş süreci, kitap hâline getirilişi, çoğaltılması ve iç düzeni hakkında bilgi sahibi
olur. (2, 3 ve 4. kazanımlar)
Süre : 2 hafta
Çalışma şekli : Grup çalışması (sınıf mevcuduna bağlı olarak 6-7 kişilik gruplar)
Beklenen
performans : Araştırma becerisi, veri toplama aracı geliştirme, verileri raporlaştırma
Değerlendirme : Dereceli puanlama anahtarı, akran değerlendirme formu
Sevgili Öğrenciler,
Sizden, Kur’an’ın Hz. Muhammed’e indiriliş süreci, kitap hâline getirilişi, çoğaltılması ve iç düzeni hakkında bilgi toplayıp bu konuda
bir sunum yapmanız beklenmektedir.
Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir.
1. Gruptaki arkadaşlarınızla aranızda görev paylaşımı yaparak hangi konuda araştırma yapacağınızı belirleyiniz.
2. Üstlendiğiniz konu ile ilgili hangi kaynaklara başvurmanız gerektiği hakkında büyüklerinizden ve öğretmeninizden bilgi alınız.
3. Elde ettiğiniz kaynaklardan konunuzla ilgili bölümleri okuyunuz.
4. Kaynaklarda verilen bilgileri sistemli bir şekilde sıraya koyup yorumlarınızı da katarak yazılı bir metin hâline getiriniz. Bunu yaparken Türkçe yazım kurallarına uymaya dikkat ediniz.
5. Metinlerinizi tamamladıktan sonra grup arkadaşlarınızla bir araya gelip sunumu kimin ve nasıl yapacağına karar veriniz.
6. Hazırladığınız metinleri diskete ya da CD’ye kaydederek bir sunu hâline dönüştürünüz ve zamanı geldiğinde arkadaşlarınıza
sunumunuzu yapınız.
7. Bu çalışma için size ayrılan süre iki haftadır. Bu sürenin sonunda sunumunuz tamamlanmış olacaktır.
8. Sunumunuzu yaptıktan sonra çalışmalarınızı bir dosya hâline getirerek öğretmeninize teslim ediniz.
9. Çalışmanız “Dereceli Puanlama Anahtarı”ndaki ölçülere göre değerlendirilecektir. Grup içinde göstermiş olduğunuz performansa iliŞükin değerlendirmede de “Akran Değerlendirme Formu” kullanılacaktır.
Performans Görevi Dereceli Puanlama Anahtarı
Not vermek için öğrencilerin her ölçütten aldıkları puanlar toplanır ve yüzdeliği hesaplanarak nota dönüştürülür.
Nitelikler Geliştirilmeli (1) İyi (2) Mükemmel (3)
Araştırma ve görüş alma Konularla ilgili yeterince araştırma yapılmamış ve kaynaklar hakkında
ilgili kişilerle görüŞlmemiştir. Konularla ilgili araştırmada eksiklikler var ve kaynaklar hakkında ilgili
kişilerden bir kısmıyla görüŞlmüştür. Konularla ilgili yeterince araştırma yapılmış ve kaynaklar hakkında ilgili
kişilerle görüŞlmüştür. İçerik Kur’an-ı Kerim’in evrenselliği ve sisteminin mükemmelliği yeteri kadar
vurgulanmamıştır. Kur’an-ı Kerim’in evrenselliği ve sisteminin mükemmelliği kısmen vurgulanmıştır.
Kur’an-ı Kerim’in evrenselliği ve sisteminin mükemmelliği yeteri kadar vurgulanmıştır. Düzenleme
Kaynaklardan toplanan bilgiler kendi ifadeleriyle yorum da katılarak sistemli bir şekilde bir araya getirilmemiştir.
Kaynaklardan toplanan bilgilerin bağlanma kısımları kendi ifadeleriyle yapılmış ve kısmen yorum katılmıştır.
Kaynaklardan toplanan bilgiler kendi ifadeleriyle yorum da katılarak sistemli bir şekilde bir araya
getirilmiştir. Çalışma alıŞükanlığı Araştırmanın hazırlanması için grupta görev dağılımı yapılmış ancak
çalışma sürecinde üstlenilen sorumluluklar yerine getirilmemiştir. Araştırmanın hazırlanması için grupta görev dağılımı yapılmış, çalışma sürecinde üstlenilen sorumlulukların bazıları yerine getirilmiştir. Araştırmanın hazırlanması için grupta görev dağılımı yapılarak çalışma sürecinde üstlenilen sorumluluklar tam olarak yerine getirilmiştir. Planlama Araştırma esnasında bir plan oluşturulmamış ve çalışmalar zamanında tamamlanmamıştır.
Araştırma esnasında bir plan oluşturulmuş ancak plana uygun olarak çalışmalar zamanında tamamlanmamı
ştır. Araştırma esnasında bir plan oluşturulmuş ve plana uygun olarak çalışmalar zamanında tamamlanmı
ştır. Raporlaştırma Araştırma yapan grup veya öğrencilerin duygu ve düŞnceleri anlatılmamış, araştırma sonuçlarında çok eksiklik var. Rapor, Türkçe yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmamıştır. Araştırma yapan grup veya öğrencilerin duygu ve düŞncelerini, yaptıkları çalışmanın sonuçlarını anlatan bir rapor hazırlanmış, ancak anlatımda eksiklikler var. Raporda Türkçe yazım kurallarına tam olarak uyulmamıştır. Araştırma yapan grup veya öğrencilerin duygu ve düŞncelerini, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını
Türkçe yazım kurallarına uygun olarak anlatan bir rapor hazırlanmıştır.