Kardeşlerimle İyi Geçinirim

  Kardeşlerimle İyi Geçinirim
Kardeşler birbirlerine nasıl davranmalı, birbirleri için neler yapmalıdır? Aşağıdaki resmi ve
arka sayfadaki fotoğrafı inceleyip gazete haberini okuyarak soruyu cevaplayınız.
Siz de anne ve babanızın sizin için yaptıklarını düŞnünüz. Metindeki öğrencilerin
tahtaya yazdığı maddelere neler ekleyebilirsiniz?
Öğrenciler;
— Sevgi, cevabını verdiler.
Öğretmen;
— Çocuklarını seven, onlar için her zorluğa katlanan anne ve babalar evlatlarının
kötülüğünü isterler mi, diye sordu. Öğrencilerden “Hayır!” cevabını aldıktan sonra
şunları söyledi:
— Öyleyse anne ve babanızın tüm istekleri ve öğütleri sizin iyiliğiniz içindir. Onları
n istediklerini yapmalı, öğütlerini tutmalısınız. Onlar, sizin yaşamakta olduğunuz
dönemleri daha önce yaşadılar. Deneyimli insanlardır. Sizin için nelerin yararlı, nelerin
zararlı olduğunu bilirler. Sizin zarar görmemeniz, mutlu bir yaşam sürmeniz için
öğütler verirler. Örneğin; çevrenizdekilerle iyi iliŞükiler kurmanızı, büyüklerinize saygılı
olmanızı isterler. Saygılı kişilerle arkadaşlık yapmanızı önerirler. Bunları, sevilen ve
sayılan, iyi bir insan olarak yetişmeniz için yaparlar. Planlı ve düzenli çalışmanızı,
oyun ve dinlenme saatlerinizin belirli olmasını isterler. Bu da sizin, hem kendinize
hem de topluma yararlı olmanız için gereklidir. Gelecekte başarılı ve mutlu olabilmeniz
iyi bir eğitim almanıza bağlıdır.
Resim 3 : Kardeşimi sever, her gün zamanımın bir kısmını ona ayırırım.
13. Anne ve babanın veya aile büyüklerinin istediklerini
yapmanın çocuklara neler kazandıracağını sorup öğrencilerinizin
bu konudaki düŞncelerini birbirleriyle paylaşmalarını
sağlayınız.
14. Öğrencilerinize anne ve babalarının onların iyiliği için
nelere katlandıklarını hatırlatmak amacıyla “Fotoğraf 31”i inceletip
“Seven Sevdiğinin Kötülüğünü İster mi?” başlıklı metni
okutarak şu soruları sorunuz:
• Metinde verilenlere siz neler ekleyebilirsiniz?
• Anne ve babaları çocukları için bu kadar özveride bulunmaya
yönelten duygu nedir?
• Anne ve babaların çocuklarının kötülüğünü istemeyeceklerini
nasıl açıklarsınız?
• Öyleyse anne ve babanızın istediklerine karşı nasıl bir
tutum sergilemelisiniz?
Gelecek Derse Hazırlık
• Öğrencilerinizden, kardeşlerin birbirleriyle neden iyi geçinmeleri
gerektiğini düŞnerek defterlerine yazmalarını isteyiniz.
Kazanım
3. Kardeşleriyle iyi geçinmeye istekli olur.
Konu
3. Kardeşlerimle İyi Geçinirim
Beceri
İletişim ve empati, problem çözme
Değer
Sevgi, saygı, güven, aile birliğine önem verme, dayanışma,
şefkat, paylaşma, özveri, hoşgörü, anlayış, sorumluluk ve duyarlı
lık
Süre
AİLEM
Aile içinde alınan eğitimin toplumsal yaşama etkileri nelerdir? Ailenin toplum açısından
önemi nedir? Aşağıdaki şiir bu soruların cevaplarını bulmanızda size yardımcı olacaktı
r. üiiri okuyunuz.
Çocuklar yurt ve ulus sevgisini, güzel alıŞükanlıkları ilk olarak ailelerinde kazanırlar.
Aileleri onları topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmeye çalışır. Bu bakımdan ailenin,
çocukların eğitiminde büyük önemi vardır. Bir binanın sağlamlığı, kaliteli malzeme kullanı
lmasına bağlıdır. Bir toplumun güçlü olması da mutlu ve huzurlu ailelerden oluşması
yla mümkündür. Bu nedenle aile toplumun temelidir.
Annem, babam, ablam ve ben,
Kardeşim, dedem ve ninem.
Sevgi dolu, mutlu ve şen,
Ne güzel benim ailem.
Annemin gülen gözleri,
Babamın tatlı sözleri,
Mutlu eder hep bizleri,
Ne güzel benim ailem.
Dedem masallar anlatır,
Ninem oyunlar oynatır,
Kardeşlerim sırdaşımdır,
Ne güzel benim ailem.
Sevgi, neşe paylaşılır,
Hep birlikte kaynaşılır,
üzüntü, keder aşılır,
Ne güzel benim ailem.
Ulus, bayrak, din ve yurdum,
Öğrendiğim ilk okulum,
Temelidir toplumumun,
Ne güzel benim ailem.
Öğretti bana sevmeyi,
BaŞükalarını saymayı,
Yararlı birey olmayı,
Ne güzel benim ailem.
(Yazar tarafından bu kitap
için yazılmıştır.)
4. İletişim ve empati becerilerini geliştirmek için öğrencilerinize “Açıklayalım” adlı etkinliği yaptırınız.
5. Ailenin bireyler açısından önemini bir de uzman anlatımından dinleyip daha iyi kavrayabilmeleri için öğrencilerinize
“Eğitimin Temeli Okul Öncesi Dönemde Atılıyor” ve “Aile Sofrası Ruh Sağlığına İyi Geliyor” başlıklı gazete yazılarını okutup açıklamalarını söyleyiniz. Bunu yaparken konuyla ilgili resimden
de yararlanabileceklerini belirtiniz. 6. Ailenin toplum açısından önemini öğrenebilmeleri için
öğrencilerinize “Ailem” başlıklı şiiri okutup ailenin toplum açı-
sından önemini anlattırınız.
7. Öğrencilerinize “Drama Yapalım” adlı etkinliği yaptırınız.
8. Gerek duyarsanız öğrencilerinize aile ve önemiyle ilgili bir kavram haritası oluşturma etkinliği de yaptırabilirsiniz. Öğrencilerinize yaptıracağınız bu etkinlikler, onlara kazanımla
amaçlanan değerleri kazandırmada yardımcı olacaktır.

Anne ve baba, çocuklarından neden bazı davranışları yapmalarını, bazılarını yapmamaları
nı ister?
Aşağıdaki öykü size bu konuyu anlamanız için yardımcı olacaktır. Öyküyü okuyunuz.
2. Anne ve Babam Benim İyiliğimi İster
BABACAN BABA
Biz iki kardeştik. Ağabeyimle aramızda babamızdan söz ederken “yasakçı babam”
diye konuşurdum. Neden mi?
Nedenini özet olarak söyleyeyim size: “Evladım oraya gitmeyin, şunları yapmayın, şunları yemeyin!” gibi yasakları vardı. Üstelik bütün bunları, bizi çok sevdiği için yaptığını söylerdi. Ağabeyim de bana, “Ayşe, bizi canı gibi, hatta canından da çok seven babamız için böyle söylemen doğru olmaz. Bir gün gelir babamın bize niçin böyle davrandığını anlarız.” derdi. Ben ise “Ne olur sanki bu yasaklardan vazgeçse
dünya mı yıkılır ?” diyerek kendimi savunurdum.
Günler böyle geçip gidiyordu. Kötü söz sahibine çabuk ulaşır derler ya. Her nasılsa benim bu hoş olmayan sözüm de babamın kulağına ulaşmıştı galiba. Bir pazar günü bahçemizdeki ceviz ağacının altındaki masada birlikte oturuyorduk. Annem örgüsüyle, babam gazetesiyle meşguldü. Ben de arkadaşımdan emanet olarak
aldığım kitabı Ahmet ağabeyime okuyordum. Babam gazetesini bırakarak “Çocuklar sizinle çok mühim bir mesele konuşacağım.” dedi ve şöyle devam etti:
— Bugünden sonra yasakçı baba olmaktan vazgeçiyorum. İstediğiniz kadar televizyon
seyredebilir, usanıncaya kadar dışarıda oynayabilir, istediğiniz her türlü yiyecekten alıp yiyebilirsiniz. Böylece Ayşe’nin yasakçı baba sözünden kurtulmuş olurum.
Babamın hiç beklenmedik bu tavrı karşısında şaşırıp kalmıştık. Hakikaten doğru mu söylüyordu acaba? Ben, “Yaşasın, canım babacığım!” diyerek boynuna sarılacaktım ama onun; “Benim de sizden bir isteğim var.” sözüyle bir anda şaşırdım kaldım. Arkadaşımdan emanet olarak aldığım kitabı eline alarak;
— Bu kitabı yırtıp çöpe atmayı çok istiyorum. Beni seviyorsanız bu isteğime yasak
koymayınız, dedi. Hemen yayından çıkan ok gibi;
— Babacığım herhâlde şaka yapıyorsun. Sana istediğin kadar kendi kitaplarımdan
getireyim. Yalnız babam da olsan bu emanete zarar vermene müsaade edemem,
dedim. Babam;
— Ne olacak sanki? Yenisini alarak arkadaşına verirsin.
Ben;
— Babacığım, sizin bu isteğinize müsaade edersem arkadaşıma karşı çok mahcup
olur, bir daha onun yüzüne bakamam, dedim.
Anne ya da babanızın ders çalışmanızı istemesinin nedeni sizce ne olabilir?