İslamın temizliğe verdiği önem

ÜNİTE PROJESİ Sizin de içinde bulunduğunuz bir gruptan okulunuzun ve çevresinin temizliğ ini sağlamak üzere bir kampanya başlatması istenmektedir. Bunun için bir proje hazırlayıp uygulamaya koymanız gerekmektedir. Grup arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız işleri planlayarak aranızda görev paylaşımı yapınız. Projenizi hazırlayarak uygulamaya koyunuz. Çöpler sepete 21 2. Çevreyi temiz tutmanın ve korumanın insanlar açısından önemi nedir? ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 3. Çevreyi korumak için oluşturulmuş kuruluşlar ve işlevleri nelerdir? Çalışmalarımızda bunlardan nasıl yararlanabilir, onlara nasıl katkıda bulunabiliriz? ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 4. Kampanyadan okulumuzun çevresinde bulunan ev ve iş yerlerini nasıl haberdar edebiliriz? ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 5. Kampanyayı nasıl başlatıp uygulayabiliriz? ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... YAPILAN ÇALIüMALAR • ...................................................................................................................................................................... • ...................................................................................................................................................................... • ...................................................................................................................................................................... • ...................................................................................................................................................................... KAMPANYANIN SONUÇLARI ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... YARARLANILAN KAYNAKLAR ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... TEMİZ OLALIM 2.ÜNİTE 22 Kazanım 1. İslam dininin temizliğe verdiği önemin farkında olur. 2. İbadet ile temizlik arasında iliŞüki kurar. Konu 1. Dinim Temiz Olmamı İstiyor Beceri Eleştirel düŞnme, sosyal katılım Değer Temizlik, sözünde durmak, güvenilirlik ve dürüstlük Süre 1 ders saati Kavram Temizlik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım, görsel okuma Kaynak, Araç ve Gereçler Projeksiyon cihazıĞtepegöz, asetat, ders kitabı, Türkçe Sözlük, bilgisayar, Kur’an-ı Kerim meali Derse Hazırlık • Öğrencilerinize İslam dininin temiz olmamızı istemesinin nedenlerini sorunuz, bu konudaki düŞncelerini belirterek tartı şmalarını söyleyiniz. • Öğrencilerinizden, önceki dersin sonunda verdiğiniz hazı rlık çalışmaları ile ilgili yaptıklarını isteyiniz. • Öğrencilerinizi, “DüŞnelim” bölümündeki soruyu düŞnmeye yönlendiriniz. Onlardan düŞncelerini açıklamalarını isteyiniz. İşleniş 1. Öğrencilerinize dinin, kişi ve toplum yaşamını etkileyen; inanç, ibadet ve ahlak kurallarından oluşan bir bütün olduğunu, önceki derslerde öğrendiklerini hatırlatınız. İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak kurallarına örnekler vermelerini söyleyiniz. Maddi ve manevi temizlik kavramları hakkında neler bildiklerini sorarak onlardan açıklamalarını isteyiniz. İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak kurallarının temizlikle iliŞükilerini bulmaları nı sağlayınız. Konuyla ilgili ayet ve hadis meallerini yansıtınız. Bunları öğrencilerinize okutup ne anladıklarını sorunuz. Bu ayet ve hadis meallerinde vurgulanan temizlik türlerini bulmalarına yardımcı olunuz. Dinin istediği temizliğin kendileri ve çevrelerindekilerce uygulanması durumunda nelerin olacağını açıklamalarını söyleyiniz. 2. Konuda verilen abdestle ilgili fotoğrafı öğrencilere inceletiniz. Fotoğraftaki çocuğun ne yaptığını, niçin yaptığını, yaptığı şeyin temizlikle nasıl bir iliŞükisinin bulunduğunu, açıklamaları nı isteyiniz. 3. İslam’ın hem maddi hem de manevi temizliğe verdiği önemi anlamaları için öğrencilerinize “İslam’ın Temizliğe Verdiğ i Önem” başlıklı metni okutup metnin sonunda yer alan soruları cevaplamalarını söyleyiniz. Gelecek Derse Hazırlık • Öğrencilerinizden, beden ve elbise temizliği ile ilgili olarak neler yaptıklarını düŞnerek defterlerine yazmalarını isteyiniz. • 1.1 numaralı konuyla ilgili ayet meali ve hadis tercümelerini yansıtmak için asetat veya slayt hazırlayınız. NOTLAR ¢35† 5 numaralı fotoğrafı inceleyiniz. Fotoğraftaki çocuğun neler yaptığına dikkat ediniz. Onun yaptığı şeyin dinimizdeki adı nedir? Dinimize göre bu niçin gereklidir? Bu soruların cevaplarını bulmak için “İslam’ın Temizliğe Verdiği Önem” başlıklı metni okuyunuz. Dinimiz namaz kılmadan önce abdest almayı niçin şart koşmuştur?