İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler

 Çevremizdekileri sevdiğimizi yalnız sözle değil, davranışlarımızla da belli etmeliyiz.
Örneğin; büyüklerimize olan sevgimizi göstermek için onların isteklerini yerine getirmeliyiz. Ödevlerimizi zamanında yapmalı, başarılı olmak için çalışmalıyız. Ailemizdeki iş bölümüne katkıda bulunmalı, paylaşma ve yardımlaşma içinde olmalıyız. Büyüklerimizin emeklerine saygılı olmalı, savurganlıktan kaçınmalıyız. Kardeşlerimizle ve arkadaşlarımızla yardımlaşmalı, sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi paylaşmalıyız. Sevdiklerimizin özel günlerinde onlara hediyeler vermeli, yanlarında bulunmalıyız. Hastalandıklarında ziyaret
etmeli, sıkıntılarını paylaşmalıyız.
Vatanımızı ve milletimizi yüceltmek için çalışmalıyız. Millî ve manevi değerlerimizi koruyup saygı göstermeliyiz. Doğaya ve hayvanlara olan sevgimizi de onları koruyarak göstermeliyiz (Fotoğraf 25).
Fotoğraf 25 : Allah’ın verdiği sevgi sayesinde doğayı ve hayvanları sever, koruruz.
Metne göre anne ve babalar çocukları için neler yapmaktadırlar? Onların bunu yapmalarını sağlayan güç ve bu gücün kaynağı nedir?
Listeleyelim
Sevdiğiniz kişi ve varlıklardan beşini listeleyiniz. Her birinin karşısına, ona olan sevginizi hangi
davranışlarınızla gösterdiğinizi ve bu davranışlarınızın sonuçlarını yazınız.
ETKİNLİK SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK
NOTLAR
• Sevgi nimetini nasıl değerlendirmeliyiz?
• Anne ve babalar çocukları için neler yapmaktadırlar?
Onların bunu yapmalarını sağlayan güç nedir?
• Sevgi insanlara neler kazandırmaktadır?
• Çevremizdekilere sevgimizi hangi davranışlarımızla göstermeliyiz?
3. “Listeleyelim” adlı etkinliği yaptırınız.
4. Metinde yer alan fotoğrafı inceletip buna göre sevginin neden bir nimet olduğunu açıklamalarını isteyiniz.
Gelecek Derse Hazırlık
• Öğrencilerinizden, büyüklerinin yardımıyla, Allah’ın yarattıklarını sevdiğine iliŞükin örnekler bulup defterlerine yazmalarını isteyiniz.
• 3 numaralı konuyla ilgili ayet meallerini yansıtmak için asetat veya slayt hazırlayınız.

Yüce Allah’ın, yarattığı varlıkları sevdiğini nereden anlayabiliriz? Kübra’nın hazırladığı aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.
Allah’ın doğayı canlıların yaşayabileceği şekilde donatması neyin göstergesidir?
DÜŞÜNELİM


5. İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler
“İslam” sözcüğü ne anlama gelir? İslam dinindeki buyruk ve ibadetlerin amacı nedir?
Bunların cevapları, İslam’ın sevgi ve barışa önem veren bir din olduğunu anlamamızı sağlayacaktır. İslam kelimesinin anlamını öğrenmek için aşağıdaki şemayı inceleyiniz.
İslam dini barışı, güvenliği ve huzuru sağlamak için neler önermiştir? Aşağıdaki ayet meallerini okuyarak soruyu cevaplayınız.
İslam sözcüğünün içerdiği anlamlar Barış Esenlik Güven Sevgi “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin...”(1) anlamındaki ayetlerde anlatılmak istenen nedir?
DÜŞÜNELİM
1 Hucurât suresi, 10-12. ayetler.
2 Riyâzüs Sâlihîn, C 1, s.410.
3 Nisâ suresi, 128. ayet.
4 Âl-i İmrân suresi, 134. ayet.
5 Nahl suresi, 90. ayet.
6 En’âm suresi, 151. ayet.
Ayetlerde hangi bilgiler verilmekte ve insanlar nelere yönlendirilmektedir? Bunları
n nedenleri nelerdir?

İslam dininde yapılması istenen ibadetlerin bir amacı da insanların dostça ve kardeşçe yaşamalarını sağlamaktır. Yüce Allah, namazın kötülüklerden alıkoyacağını belirtmiştir.
 1 İçtenlikle kılınmayan ve iyiliğe yönlendirmeyen bir namazın geçerli olmayacağını
vurgulamıştır.,2
Namazın yanı sıra Kur’an-ı Kerim’de yapılması istenen tüm ibadetlerin amacı, insanları
n dostça ve kardeşçe yaşamalarını sağlamaktır. Örneğin, oruç sabırlı olmayı öğretir. Zekât,
yoksullara yardım etmeye, hac ise insanlarla tanışıp kaynaşmaya yöneliktir. Bütün bunlar, İslam dininin dostça ve kardeşçe yaşamayı öğütlediğini gösterir. Ünlü ozanımız Yunus Emre, İslam’ın bu tutumunu şöyle anlatmıştır:
Yunus Emre, dörtlüklerde ne anlatmaktadır? Açıklayınız.
Ben gelmedim dava için,
Benim işim sevi için.
Dostun evi gönüllerdir,
Gönüller yapmaya geldim.

Bir kez gönül yıktın ise,
Bu kıldığın namaz değil.
Yetmiş iki millet dahi,
Elin, yüzün yumaz değil. (3)
1 bk. Ankebût suresi, 45. ayet.
2 bk. Mâûn suresi, 4-7. ayetler.
3 Yunus Emre Divanı, s. 34.
Biz de dinimizin öğütlerini tutmalı, dostça ve kardeşçe yaşamalıyız. Çevremizdeki insanlarla
olumlu iliŞükiler kurmalıyız. Tüm insanları Allah’ın yarattığını unutmamalıyız. Yine
Yunus Emre’nin dediği gibi, yaratılanı Yaratan’dan dolayı hoş görmeli, sevmeliyiz. Allah insanları
farklı özelliklerde yaratmıştır. Bu nedenle insanların duyguları, düŞnceleri ve ilgileri
farklı olabilir. Bize düşen görev, bu farklılıklara saygı göstermektir. Barış içinde, mutlu bir
dünyada yaşayabilmemiz buna bağlıdır (Fotoğraf 27). Aşağıdaki haberi bu açıdan değerlendiriniz.
Yunus Emre
(Temsilî resim,
Vatan Millet ve
Bayrak Sevgisi,
s.457.)
Bardakoğlu, “İnsan sevgisine dayalı yaşam biçimine ihtiyaç var.”
Diyanet İşleri BaŞükanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, kargaşa içinde, acı çeken dünyanın, bu sıkıntı
lardan kurtulabilmesi için öncelikle Hz. Muhammed (s.a.v.)'in yaşamıyla örnek oluşturdu-
ğu insan sevgisine dayalı yaşam biçimine ihtiyacı bulunduğunu söyledi.
İslam'ın bir barış ve sevgi dini olduğunu vurgulayan Bardakoğlu, ihtiyaç duyulan barış ve güven ortamına tüm dünyada ihtiyaç bulunduğunu bildirdi. Bardakoğlu, bunun sağlanabilmesinin de Hz. Muhammed (s.a.v.)'in getirdiği rahmeti tanımak ve insan sevgisini kavramaktan geçtiğini kaydetti.
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in, bir sevgi peygamberi ve rahmet elçisi olduğunu vurgulayan Bardakoğlu, hangi dinden ve ırktan olursa olsun tüm insanların, barış içinde yaşayabilmesi açısından onun yaşamından ve söylemlerinden çıkaracağı önemli dersler bulunduğunu anlattı. Bardakoğlu, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in, yalnı
zca insanları sevmeyi değil evreni ve tüm dünyayı sevmeyi ve o sevgiyi kullanmayı öğrettiğini ifade etti…