İhlâs Suresi ve Anlamı

OKUMA METNİ 4
10. İhlâs Suresi ve Anlamıİhlâs, samimi olmak, dinin özüne uygun davranmak demektir. Bu sure, dört ayet olup
Mekke’de inmiştir. İslam’ın tevhit inancının öz ve anlamlı bir ifadesidir.
Okunuşu Anlamı
Bismillâhirrahmânirrahîm Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.
Kulhüvallâhü ehad. De ki: O, Allah birdir.
Allâhüs samed. Allah sameddir.
Lem yelid ve lem yûled O, doğurmamış ve doğmamıştır.
Velem yekün lehû küfüven ehad. Onun hiçbir dengi yoktur.
8. Etkinlik
Okuyalım, Sıralayalım
İhlâs suresiyle ilgili aşağıdaki ifadeleri surenin okunuş sırasına göre numaralandırınız.
() Allâhüs samed. ( ) Kulhüvallâhü ehad.
() Velem yekün lehû küfüven ehad. ( ) Lem yelid ve lem yûled
221. ÜNİTE
Konu : 5. İhlâs Suresi ve Anlamı
Ünitemizi Değerlendirelim
Kazanım 7 : İhlâs suresini ezbere okur ve anlamı-
nı söyler.
Kavramlar : Allah, İhlâs, tevhit.
Öncelikle Verilecek Değerler : Bilimsellik, çalış-
kanlık ve sorumluluk.
Öncelikle Verilecek Beceriler : Araştırma, eleşti-
rel düşünme.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri : Anlatım, tartış-
ma, soru-cevap yöntemi, sunuş ve buluş yolu stratejisi.
Araç ve Gereç : Kur’an-ı Kerim meali, konuyla il-
gili ayet, temel kavramların yer aldığı asetatlar, İhlâs
suresini içeren kaset veya CD.