Hz. Muhammed'in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik YıllarıHz. Muhammed (s.a.v.)’in doğumu, insanlık açısından önemli bir olaydır. O, insanlığı
içine düştüğü zor durumlardan kurtaran bir peygamberdir. Böyle bir insanın dünyaya
gelişi, Yüce Allah’ın insanlara büyük bir armağanıdır. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatının
her döneminde, insanların alması gereken önemli dersler vardır. Bu yüzden onun hayatı
iyi öğrenilmeli ve örnek alınmalıdır. Aşağıda, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğumu ve çocukluğuyla ilgili bir şiir bulunmaktadır. Şiiri okuyunuz.
üiirde Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğumuyla ilgili neler anlatılmaktadır? Hz.
Muhammed (s.a.v.)’e duyulan sevgi hangi sözle dile getirilmektedir?
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in çocukluk hayatını öğrenmek bize neler kazandırır?
DÜŞÜNELİM
3. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları
KUTLU DOĞUM VE SONRASI
Hz. Muhammed (s.a.v.), 20 Nisan 571 tarihinde
Mekke’de doğdu. Babası, o doğmadan önce vefat
etmişti. Bu nedenle o, yetim olarak dünyaya gelmiştir.
Mekke’nin havası çok sıcaktı. Çocukların sağlıklı
gelişmeleri açısından uygun değildi. Köylerin havası
daha temiz ve serindi. Bu yüzden Mekke’de,
yeni doğan çocukları köylerde yaşayan sütannelere
verme geleneği vardı. Çocuklar, geçici bir süre,
köylerde yeni doğum yapmış kadınlara verilirdi. Bu kadınlar, ücret karşılığında onları
emzirir, sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlarlardı. Hz. Muhammed (s.a.v.) de bu
amaçla Halime adında bir sütanneye verildi.
Halime ve ailesi, Hz. Muhammed (s.a.v.)’i çok sevdi. Bu çocuk onlara mutluluk getirmişti.
Onu ailelerinin bir ferdi olarak gördüler. Bakımına büyük bir özen gösterdiler.
İki yıllığına anlaştıkları hâlde onun bakımını dört yıl kadar sürdürdüler. Dört yaşı
na geldiğinde onu Mekke’ye götürerek annesine verdiler.
Hz. Muhammed (s.a.v.) altı yaşına geldiğinde, annesi onu Medine’ye götürdü.
Ona hem oradaki akrabalarını hem de babası Abdullah’ın mezarını göstermek istemişti.
Bir ay kadar orada kaldılar. Yardımcıları Ümmü Eymen’le birlikte Mekke’ye
dönerlerken annesi yolda hastalandı. Ebva denilen yerde vefat etti. Ümmü Eymen,
Hz. Muhammed (s.a.v.)’i Mekke’ye getirerek dedesi Abdulmuttalip’e teslim etti.
Hz. Muhammed (s.a.v.) nerede ve ne zaman doğmuştur? Çocukluk yılları nerelerde
ve nasıl geçmiştir? Bu soruların cevaplarını, Tuba’nın çeşitli kaynaklardan araştırarak
hazırladığı, aşağıdaki metinde bulmaya çalışınız.
GÜL YüzLÜYE SELAM
Sene beş yüz yetmiş birdi, aylardan nisan,
Yirminci gününde vaktoldu tamam.
Gece yarısını geçtiği zaman,
ŞEreşendi dünya gül yüzlüyü görünce.
Dedesi, Muhammed dedi, övülsün diye,
Annesi, Ahmet koydu, Şükretsin diye,
Halime’ye verdiler süt emsin diye,
Çöller yeşillendi gül yüzlüyü görünce.
(Yazar tarafından bu kitap için yazılmıştır.)
Fotoğraf 12 : Hz.Muhammed (s.a.v.)’in
doğduğu evin yerinde yapılan kütüphane
Kazanım
3. Hz. Muhammed’in doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını
özetler.
Konu
3. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları
Beceri
Mekân, zaman ve kronolojiyi
algılama, iletişim ve empati,
araştırma
Değer
Sevgi ve saygı, doğruluk
ve dürüstlük
Süre
2 ders saati
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım
Kaynak, Araç ve Gereçler
Projeksiyon cihazıĞtepegöz, asetat, gazete kupürleri, çalışma
yaprakları, bilgisayar, İslam tarihi ile ilgili kaynaklar, ders
kitabı