Hz. Muhammed'in Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli Davranışları


Öğrencilerinize, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e neden “Muhammedül
Emin” denildiğini İslam tarihi ile ilgili kaynaklardan
araştırmalarını ve büyükleri sevip saymanın yararlarını aile
büyüklerinden öğrenmelerini söyleyiniz.
• 66. sayfadaki akrostiş örneğini yansıtmak için asetat ya
da slayt hazırlayınız.
• Çocukluk hayatı nerelerde geçmiştir?
• Çocukluk hayatında hangi olayları yaşamıştır?
• Onun yaşadığı bu olaylardan ve bunlara karşı tutumundan
alınması gereken dersler nelerdir?
4. Öğrencilerinize “Listeleyelim” etkinliğini yaptırınız. Bunun
için bu kitabın 54. sayfasındaki “Çalışma Yaprağı 1’i kullanabilirsiniz.
5. Öğrencilerinizi 62. sayfada yer alan “DüŞnelim” bölümündeki
soruyu düŞnmeye yönlendirip onlardan düŞncelerini
açıklamalarını isteyiniz.
6. Öğrencilerinize, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in gençlik hayatı
ile ilgili “Onurlu Bir Gençlik” başlıklı metni okutup şu soruları
sorunuz:
• Hz. Muhammed gençlik yıllarını nerelerde, nasıl geçirmiştir?
• Gençlik yıllarında hangi önemli olaylar olmuştur?
• Onun gençlik yıllarında yaptığı işlerden çıkarılması
gereken dersler nelerdir?
7. Öğrencilerinize “Açıklayalım” etkinliğini yaptırınız.
NOTLAR
45
HZ.MUHAMMED’İ TANIYALIM
¢64†
MUHAMMEDÜL EMİN
Hz. Muhammed (s.a.v.) tüm yaşamı boyunca erdemli davranışlarda bulunmuştur.
Peygamberlik döneminde olduğu gibi çocukluk ve gençlik yıllarında da davranışları
yla insanlara örnek olmuştur. Hiçbir zaman doğruluktan ayrılmamış, hiç yalan
söylememiştir. Çocukluğundan itibaren dürüstlüğü ve güvenilirliğiyle tanınmış, sevilip
sayılmıştır. Peygamber olduğu zaman Mekkelileri Müslüman olmaya çağırmak
için bir yere toplamıştı. Sözlerine başlarken onlara; “…Ben size; ‘üu dağın eteğinde
veya şu vadide bir düşman ordusu var, size saldıracak, desem bana inanır mısınız?’
diye sordu. Onlar; ‘Evet, inanırız! Çünkü bu zamana kadar senin yalan söylediğine
hiç rastlamadık.’ dediler.” 1
Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber olmadan önce Muhammedül Emin (Güvenilir
Muhammed) olarak anılmıştır. Çünkü o, kendisine verilen emanetleri korumuş, verdiği
sözleri mutlaka yerine getirmiştir. Herkes ona güvenmiş, saygı göstermiştir.
“Erdemli davranış” sözünden ne anlıyorsunuz? Hangi tür davranışlar
erdemli olarak nitelendirilebilir?
DŞÜNELİM
4. Hz. Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli Davranışları
Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarında hangi erdemli davranışlarıyla
tanınmıştır? İnsanlar onu hangi yönleriyle sevip saymışlardır? Bu soruların cevapları
nı öğrenmek için Büşra’nın aşağıdaki hazırlık çalışması metnini okuyunuz.
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını
hangi başlıklar altında toplayabiliriz? Aşağıdaki şema bu konuda size yardımcı olacaktı
r. Şemayı inceleyiniz.
Aile büyüklerini sever ve sayardı. Kötü davranışlardan kaçınırdı. Haksızlıklara güzel bir tavırla karşı
çıkardı. Hz. Muhammed (s.a.v.)
1 Tecridi Sarih Tercemesi, C 9, s. 244.

Metne göre Hz. Muhammed (s.a.v.) aile büyüklerine karşı nasıl davranmış,
karşılığında neler kazanmıştır?
EN GüzEL ÖRNEK
Hz. Muhammed (s.a.v.), çocukluğunda farklı ve üstün özellikleriyle tanınmıştı.
Yüce Allah, onu insanlara örnek olması için yaratmıştı. Bu nedenle o, tüm yaşamı
boyunca örnek davranışlarda bulunmuştur. Öncelikle aile büyüklerine sevgi ve saygı
sıyla insanlara örnek olmuştur.
Hz. Muhammed (s.a.v.) aile büyüklerine her zaman saygılı davranmıştır. Güzel
söz ve davranışlarıyla onlara hep mutluluk vermiştir. Hiçbir zaman kırıcı olmamış,
aile büyüklerinden hiçbirini incitmemiştir. Bu nedenle onlar tarafından hep sevilip
sayılmıştır.
Hz. Muhammed (s.a.v.), altı yaşındayken annesi vefaat etmişti. O, annesini hiç
unutmamıştır. Zaman zaman kabrini ziyaret ederek onun için dua etmiştir. Sütannesi
Halime’ye ve ailesine küçüklüğünde de büyüdükten sonra da saygılı davranmıştı
r. Sütannesi geldiği zaman ayağa kalkmış, oturması için yer vermiştir.
Sırtındaki hırkasını çıkararak yere sermiş oturmasını sağlamıştır. Ona
ve ailesine zaman zaman yiyecek ve para yardımı yapmıştır.
Hz. Muhammed (s.a.v.), dedesini çok severdi. Onun söylediklerine
hiç itiraz etmez, isteklerini yerine getirirdi. Dedesi de onu çok sever,
hiçbir zaman yanından ayırmak istemezdi. En önemli toplantılarına
giderken bile onu yanında götürürdü. Hastalanıp ölümünün yaklaştığı
nı anlayınca torununu en iyi bakacağına inandığı, oğlu Ebu
Talip’e emanet etmiştir.
Amcası Ebu Talip ve ailesi, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in en büyük
destekçileri olmuştur. Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukluk
ve gençlik yıllarının çoğunu onların yanında geçirmiştir.
Amcasını ve ailesini sevip saymış, aileye yük olmamak için
çalışmış, ev işlerinde de yardımcı olmuştur. Onlar da onu
çok sevip korumuşlardır. Amcası, ölünceye kadar ye-
ğenine desteğini sürdürmüştür.
Sizce sevgi ve saygı insanlar arası iliŞükileri nasıl etkiler?