Hz. Muhammed'in Aile Büyüklerini Tanıyalım KUTLU AİLE
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in babasının adı Abdullah, annesinin adı Âmine’dir. Babası,
Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundan Abdulmuttalip’in oğludur. Annesi ise
yine aynı kabilenin Zühreoğulları kolundan Vehb’in kızıdır.
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in seçkin bir ailesi vardı. Bu aile, Arabistan’da iyilikleriyle
bilinen az sayıdaki ailelerdendi. Hem anne hem de baba tarafından olan aile büyükleri,
saygın insanlardı. Mekke ve çevresinde tanınır, sevilip sayılırlardı.
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in aile büyüklerini tanımak neden önemlidir?
DÜŞÜNELİM
Fotoğraf 11 : Çocukların yetişmesinde aile büyüklerinin etkisi büyüktür.
2. Hz. Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in anne ve babası kimdir? Anne ve babasının ailelerinin
özellikleri nelerdir? Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yetişmesine kimlerin katkıları olmuştur?
Bunların cevapları, onun aile büyüklerini tanımamızı sağlayacaktır. Aşağıya bununla
ilgili bir metin eklenmiştir. Metni okuyunuz.
¢60†
Abdulmuttalip, babası öldüğü için Arabistan’ın Medine kentinde dayılarının yanı
nda yaşıyordu. Biraz büyüyünce amcası Muttalip tarafından Mekke’ye getirildi.1
Gençlik yıllarında dürüstlüğü ve yardımseverliğiyle tanındı, Mekke’nin ileri gelenlerinden
oldu. Uzun süre şehir yöneticiliği yaptı. Kâbe’nin bakımı ve korunması görevini
üstlendi. Bu görev, o zaman çok kutsal sayılıyordu.
Abdullah, Abdulmuttalip’in en küçük oğluydu. Güzel ahlaklı, dürüst bir kişiydi. Bu
nedenle herkes tarafından sevilip sayılırdı. Mekke’nin ileri gelen ailelerinden Vehb ve
Berre’nin kızı Âmine ile evlendi. Âmine de ahlakça üstün özelliklere sahipti. Ahlaki
bakımdan kadınların en seçkiniydi.
Abdullah, ticaretle uğraşıyordu. Evlendikten birkaç ay sonra ticaret için üam’a
gitmişti. Mekke’ye dönerken yolda hastalandı. Medine’deki dayılarının yanına gitti
ve orada vefat etti. O sırada Âmine, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e hamileydi.
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in tanınması gereken aile büyüklerinden biri de amcası
Ebu Talip’tir. Çünkü o, annesi ve dedesinin ölümünden sonra Hz. Muhammed
(s.a.v.)’in bakımını üstlenmiştir. Eşi Fatıma ile birlikte Hz. Muhammed (s.a.v.)’in iyi bir
insan olarak yetişmesine katkıda bulunmuştur. Ebu Talip de saygın bir kişiliğe sahipti.
Çoğu Mekkeli gibi o da ticaretle uğraşıyordu. Erdemli, dürüst, güvenilir ve merhametli
bir insandı. Bu yüzden dedesi, Hz. Muhammed (s.a.v.)’i ona emanet etmiştir. O
da yaşadığı sürece, Hz. Muhammed (s.a.v.)’i korumuş ve destek olmuştur. Ebu Talip,
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in damadı olan Hz. Ali’nin de babasıdır.
Halime ve ailesinin de Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yetişmesinde katkısı olmuştur.
Halime, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sütannesidir. Halime ve eşi Haris’in ŞEyma ve Abdullah
adlarında iki çocuğu vardır. Hz. Muhammed (s.a.v.), dört yaşına kadar onları
n yanında kalmıştır. Sütkardeşi ŞEyma ile birlikte oyunlar oynayarak güzel günler
geçirmiştir.
Hz. Muhammed (s.a.v.), ailesinin özelliğini şöyle anlatmıştır:
“Ben, Abdülmuttalip oğlu Abdullah’ın oğlu Muhammed’im. Yüce Allah insanları
yaratıp iki kısma ayırdı. Beni onların en hayırlı kısmından meydana getirdi. İnsanları
kabilelere ayırdı. Kabileleri ... ailelere ayırdı. Beni o ... ailelerin en hayırlısında ve
hayırlı olanları içinde meydana getirdi. Ben, cahiliyet ahlaksızlıklarından hiçbir şey
bulaşmaksızın ana ve babamdan meydana geldim.” 1
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in aile büyüklerinin ortak özellikleri nelerdir?
Tanıtalım
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in aile büyüklerinin adlarını ayrı ayrı kâğıtlara yazınız. Bunları
katlayıp bir poşete koyunuz. Numara sırasına göre tahtaya gelip poşetin içinden
bir kâğıt çekiniz. Çektiğiniz kâğıtta adı yazılı olan kişiyi tanıtınız.
ETKİNLİK
1 İslam Tarihi, Mekke Devri, s. 19.

3.ÜNİTE

Kazanım
2. Hz. Muhammed’in aile büyüklerini tanır.
Konu
2. Hz. Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım