HZ Muhammed (SAV)'in Gençlik Hayatı

ONURLU BİR GENÇLİK
Ozan dördüncü sınıf öğrencisiydi. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in çocukluk hayatını
öğrenmiş, onun yaşadıklarından çok etkilenmişti. Gençlik yıllarındaki yaşamını da
merak ediyor, öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Bu merakını gidermek için dedesiyle
konuşmaya karar verdi. Dedesine;
— Dedeciğim, okulda Sevgili Peygamberimizin çocukluk hayatını, sekiz yaşından
sonra amcası Ebu Talip’in yanında geçirdiğini öğrendik. On iki yaşında da yine amcası
yla birlikte ilk ticaret yolculuğunu yapmıştı.
Onun bundan sonraki hayatı hakkında bilgi
verir misiniz, dedi. Dedesi;
— Olur yavrum, anlatayım, dedi ve şunları
söyledi:
— Peygamberimiz, hayatının sekiz yaşından
yirmi beş yaşına kadar olan dönemini
amcası Ebu Talip'in yanında geçirmiştir. Çocukluğ
unda olduğu gibi gençlik yıllarında da
onun koruması altında bulunmuştur.
Mekke’nin sıcak ve kurak iklimi tarıma elverişli
değildi. Mekkeliler ticaretle uğraşırlar,
çocuklarını da ticarete alıştırırlardı. Ticaret için
kervanlarla yazın üam'a, kışın Yemen'e seyahat ederlerdi (Fotoğraf 13). Ebu Talip de
diğer Mekkeliler gibi ticaretle uğraşıyordu. üam'a giderken Hz. Muhammed (s.a.v.)’i
Hz. Muhammed (s.a.v.) gençlik yıllarını nerede geçirmiş, neler yapmıştır? Çocukluk
yıllarında olduğu gibi gençlik yıllarında da önemli olaylar olmuş mudur? Bu soruların
cevaplarını öğrenmek için aşağıdaki metni okuyunuz.
Fotoğraf 13 : Hz. Muhammed (s.a.v.),
gençlik yıllarında kervanlara katılarak ticaret
yapmıştır.
¢63†
de yanında götürerek ona ilk ticaret deneyimini kazandırmıştı.
Hz. Muhammed (s.a.v.), on yedi yaşındayken de baŞüka bir ticaret kAŞlesine katı
lmıştır. Amcalarından Zübeyr ve Abbas'la birlikte ticaret için Yemen'e gitmiştir. Böylece
o, ticareti öğrenmiş, gençlik yıllarını ticaret yaparak değerlendirmiştir.
Hz. Muhammed (s.a.v.), her alanda olduğu gibi ticarette de dürüstlüğüyle tanını-
yor, herkes tarafından sevilip sayılıyordu. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ticaretteki dürüstlüğ
ünü ve ününü Hz. Hatice de öğrenmişti. Ticaretle uğraşan Hz. Hatice, Mekke’nin ileri
gelen zenginlerinden biriydi. Genç yaşında eşi ölmüş, yalnız kalmıştı. Kimsenin kimseye
güvenmediği bir ortamda kadın olarak ticaret yapması iyice zorlaşmıştı. İşlerini
yürütecek, güvenebileceği birine ihtiyacı vardı. Aklına Hz. Muhammed (s.a.v.) geldi.
Ona birini göndererek ortaklık teklif etti. Hz. Muhammed (s.a.v.), bu tekliü kabul etti.
Hz. Hatice’nin ticaretle ilgili işlerinin sorumluluğunu artık Hz. Muhammed (s.a.v.)
üstlenmişti. Bir süre sonra, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in de katılacağı, üam’a gidecek bir
ticaret kervanının hazırlıkları yapıldı. Hz. Hatice, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e yardım etmesi
için yardımcısı Meysere’yi de onunla birlikte gönderdi. Kervan, uzun bir yolculuktan
sonra üam’a vardı. Götürülen mallar büyük bir kârla satıldı. Hz. Muhammed
(s.a.v.), satılan mallardan büyük kazanç elde etti. Satmak üzere yeni mallar alarak
Mekke’ye geri döndü. Meysere, yolculuk sırasında Hz. Muhammed (s.a.v.)’i yakından
tanımış ve güzel ahlakından çok etkilenmişti. Yolculuk sırasında olan biteni bütün
ayrıntısıyla Hz. Hatice’ye anlattı.
Hz. Hatice, Hz. Muhammed (s.a.v.)’le ortaklığını uzun süre devam ettirdi. Onu daha
iyi tanıma fırsatı buldu. Onun dürüst ve güvenilir kişiliğinden çok etkilendi. Sonunda
ona evlenme teklif etti ve onunla evlendi. Hz. Muhammed (s.a.v.) o zaman yirmi
beş yaşına gelmişti. Bundan sonraki yaşamını Hz. Hatice ile birlikte sürdürdü.
Ozan, merakını giderip gelecek derse de hazırlık yapmış olmanın sevinciyle dedesine
teşekkür etti.
Metinde Hz. Muhammed (s.a.v.)’in gençlik hayatı hakkında verilen bilgilerden
çıkarılması gereken ders nedir?
Açıklayalım
Aşağıdaki şemada Hz. Muhammed (s.a.v.)’in gençlik dönemine ait bazı olaylar listelenmiştir.
Bu olayların karşısındaki kutucuklara olayın zamanını ve nasıl gerçekleştirdiğ
ini belirten açıklamalar yazınız.
ETKİNLİK
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in 12-25 Yaş Arası Gençlik Dönemindeki Olaylar
Yemen’e yolculuk ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
İş ortaklığı
Evlenmesi