Hz. Muhammed (SAV)'in Doğumu ve Çocukluk Hayatı

Hz. Muhammed (SAV)'in Doğumu ve Çocukluk Hayatı
Derse Hazırlık
• Öğrencilerinize Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğumu, çocukluk
ve gençlik hayatı ile ilgili olarak neler bildiklerini sorunuz,
bu konudaki bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını söyleyiniz.
• Öğrencilerinizi, konunun girişinde yer alan “DüŞnelim”
bölümündeki soru üzerinde düŞnmeye yönlendiriniz. Onlardan
soruyu cevaplandırmalarını isteyiniz.
İşleniş
1. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğumunun insanlık açısından
önemini açıklayınız. Onun doğum gününün her yıl “Mevlit
Kandili” olarak coŞükuyla kutlandığını belirtiniz. Öğrencilerinize,
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğumuna bu kadar değer
verilmesinin nedenini sorunuz.
2. “Gül Yüzlüye Selam” başlıklı şiiri yansıtarak öğrencilerinize
okutunuz. Bu şiirde nelerin anlatıldığını, Hz. Muhammed
(s.a.v.)’in doğumu ve çocukluk yılları hakkında hangi bilgilerin
verildiğini sorunuz. Onların verecekleri cevaplara göre gerekli
açıklamaları yapınız. Hz. Muhammed (s.a.v.)’e duyulan sevginin
gülle sembolleştirildiğini de vurgulayınız.
3. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğumu ve çocukluk hayatıyla
ilgili “Kutlu Doğum ve Sonrası” başlıklı metni öğrencilerinize
okutup şu soruları sorunuz:
• Hz. Muhammed (s.a.v.) nerede ve ne zaman doğmuştur?
NOTLAR

Çocukluk yıllarında kazanılan alıŞükanlıklar, gençlik hayatını nasıl etkiler?
DÜŞÜNELİM
Hz. Muhammed (s.a.v.), nasıl bir çocukluk geçirmiştir? Çocukluğunda onu etkileyen
önemli olaylar nelerdir? Onun çocukluğundan almamız gereken dersler nelerdir?
Listeleyelim
Metinden öğrendiklerinizden hareketle Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğumu ve çocukluğ
u ile ilgili önemli dönemleri listeleyiniz. Bu dönemlerin karşısına zamanını ya da
nasıl gerçekleştiğini belirten açıklamalar yazınız.
ETKİNLİK
Hz. Muhammed (s.a.v.), iki yıl kadar dedesinin yanında kaldı. O sekiz yaşındayken
dedesi de vefat etti. Dedesi ölmeden önce onu, amcası Ebu Talip’e emanet etmişti. Ebu
Talip iyi huylu ve sevecen bir insandı. Ailesinin nüfusu fazlaydı ve varlıklı biri değildi.
Hz. Muhammed (s.a.v.) amcasının durumunu bilir, ona yük olmak istemezdi. Aile
bütçesine katkıda bulunmak için çalışır, Mekkelilerin koyunlarını otlatırdı.
Ebu Talip ve eşi Fatıma, Hz. Muhammed (s.a.v.)’i çok sever, çocuklarından ayırt
etmezlerdi. Hz. Muhammed (s.a.v.) de onları sever ve sayardı. Amcası, onu yanından
ayırmaz, gittiği yere onu da götürürdü. Bir seferinde ticaret için üam’a giderken onu da
yanında götürmüştü. Hz. Muhammed (s.a.v.) o zaman on iki yaşındaydı. Böylece o,
amcasının yanında ticaret yapmayı da öğrenerek büyüdü.