Hz. Muhammed Kötü Davranışlardan KaçınırdıHz. Muhammed (s.a.v.), çocukluk ve gençlik yıllarında nasıl davranışlarda bulunmuş,
nelerden kaçınmıştır? Aşağıdaki dizeleri okuyarak soruyu cevaplayınız.
Hayırsız bir söz çıkmazdı hiç ağzından,
Zalimleri sevmez, hiç yanaşmazdı zulme.
Midesini korurdu haram lokmadan,
Uzanmazdı baŞükasının olan yemeğe.
Hayır gelmez derdi yalan dolandan,
Aldatmazdı, hiç yanaşmaz hileye.
Mal uğruna vazgeçmezdi dostundan,
Müslüman zulmetmez derdi kimseye.
Eli sıkı değildi, hem kaçınırdı savurganlıktan,
Dili varmazdı kimseye kötü söz söylemeye.
(Yazar tarafından bu kitap için yazılmıştır.)
Dizelerde belirtilen davranışlar nelerdir? Bu davranışların ortak özelliği nedir?
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in halk arasında “Güvenilir Muhammed (s.a.v.)” olarak tanı
nmasını sağlayan en belirgin yönü nedir? Bu sorunun cevabını, Kaan’ın hazırlık çalı
şması olarak imamlık yapan amcası ile yaptığı söyleşi metninden bulmaya çalışınız.
¢67†
Metne göre Hz. Muhammed (s.a.v.)’in güvenilir olmasını sağlayan davranışlar
nelerdir? Siz bunlardan hangilerini uyguluyorsunuz? Kendinizi bu açıdan değerlendirip
varsa eksik yönlerinizi belirleyerek gidermeye çalışınız.
üiir Yazalım
Konunun başında yer alan şiirdeki dizelerin baş harşerine dikkat ediniz. Bunları
yukarıdan aşağıya doğru okuyunuz. Bu harşer, şiirde özellikleri belirtilen “Hz.
Muhammed (s.a.v.)”in adını oluşturmaktadır. Siz de “Peygamberim” kelimesini kullanarak
buna benzer bir şiir denemesi yapınız. Deneme yaparken Hz. Muhammed
(s.a.v.)’in konuda geçen özelliklerini göz önünde bulundurunuz.
ETKİNLİK
NEDEN “GÜVENİLİR MUHAMMED” DENDİ?
Kaan: Amcacığım! Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamber olmadan önce de
“Güvenilir Muhammed” denildiğini biliyoruz. Onun güvenilir olarak nitelendirilmesinin
nedeni nedir?
Amcası: Çocukluğundan itibaren güzel davranışlarda bulunması, kötü söz ve
davranışlardan kaçınmasıdır.
Kaan: Onun kötü söz ve davranışlardan kaçınması hakkında bilgi verir misin?
Amcası: Hz. Muhammed (s.a.v.), hiçbir zaman kötü söz söylememiş, kötü davranı
şta bulunmamıştır. Onun doğduğu çevre hakkında bilgiler öğrenmişsindir. Biliyorsun
o dönemde insanlar arasında her türlü kötülük yaygındı. Hz. Muhammed
(s.a.v.) bunlardan hiçbirini yapmamış, baŞükalarının yapmasından da hoşlanmamı
ştır. Örneğin; putlara tapmamış, onlar için kesilen kurban etlerinden yememiştir.
İçki ve kumar gibi kötü alıŞükanlıklardan kaçınmıştır. Kimseyi aldatmamış, hile ve
yalanla kazanç sağlamaya çalışmamıştır. Kimseyle kavga etmemiştir.
Hz. Hatice, dürüstlüğü nedeniyle Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ortaklık önermişti. O
da Hz. Hatice’nin kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmamış, ticaretteki kârını
artırmıştı. Hz. Hatice’nin kendisine teslim ettiği mallarını bir emanet saymış, kendi
malı gibi korumuştu.
Hz. Muhammed (s.a.v.), iyi huylu, sevecen bir insandı. Güzel sözler söyler, güzel
davranışlarda bulunurdu. Verdiği sözleri mutlaka yerine getirirdi. Zor durumda
olanlara acır, yardım ederdi. Kimseyi incitmez, rahatsız etmezdi. Her konuda orta
yolu seçerdi. Davranışlarında aşırılıktan sakınır, kimseye zarar vermezdi. Hiçbir
zaman kaba ve çirkin söz söylemezdi. Tutumlu davranır, cimrilik ve savurganlıktan
kaçınırdı. Bencillik yapmaz, büyüklenmez, baŞükalarını kıskanmazdı. Kimsenin arkası
ndan konuşmaz, dedikodusunu yapmazdı. İnsanlarla alay etmez, kimsenin
özel hayatını araştırmazdı. İnsanlar arasında ayrım yapmaz, herkese eşit davranırdı.
Kimseye kin duymaz, düşmanca davranmazdı. İşte bu yüzden kendisine “Muhammedül
Emin” (Güvenilir Muhammed) denilmiştir.
3.ÜNİTE
46
5. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki
erdemli davranışlarından bir bölümünü, aile büyüklerini
sevip saymasının oluşturduğunu söyleyiniz. Onun aile büyüklerine
olan sevgi ve saygısını nasıl gösterdiğini anlamaları için
öğrencilerinize “En Güzel Örnek” başlıklı metni okutup metnin
başında ve sonunda verilen sorularla birlikte şu soruyu da cevaplamaları
nı söyleyiniz:
• Aile büyüklerinize güzel sözler söyleyip güzel davranı
şlarda bulunduğunuz zaman onların size karşı tutumları nası
l oluyor?
6. Öğrencilerinize “Açıklayalım” adlı etkinliği yaptırınız.
7. Öğrencilerinizin 66. sayfada yer alan “DüŞnelim” bölümündeki
soru üzerinde düŞnmelerini ve düŞncelerini açıklamaları
nı sağlayınız.
8. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kötü davranışlardan kaçınması
na iliŞükin akrostiş örneğini yansıtınız. Bunu öğrencilerinize
okutarak şu soruları sorunuz:
• üiirde kimden söz edildiğini nereden anlıyorsunuz?
• üiirde hangi davranışlardan söz edilmektedir?
• Bu davranışların ortak özelliği nedir?
9. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in şiirde belirtilen kötü davranışlardan
neden kaçındığını belirtiniz. Onun tüm kötü davranışlardan
kaçındığını, insanlara örnek olması bakımından açıklayı
nız. Halk arasında “Güvenilir Muhammed” olarak tanınması-
nı sağlayan en belirgin yönünün, kötü söz ve davranışlardan
kaçınıp güzel davranışlarda bulunması olduğunu söyleyiniz.
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in çocukluğunda nelerden kaçınıp
neler yaptığını anlamaları için öğrencilerinize “Neden ‘Güvenilir
Muhammed’ Dendi?” başlıklı söyleşi metnini okuyup metnin
sonunda verilen soruları cevaplamalarını söyleyiniz.