Hz. Muhammed Haksızlıklara Güzel Bir Tavırla Karşı ÇıkardıMekke’de fakir ve güçsüzler, güçlü ve zenginler tarafından sürekli eziliyor, hakları
çiğneniyordu. Bunun düzeltilmesi ve bu kötü gidişe bir dur denilmesi gerekiyordu.
İşte Mekke’nin ileri gelenleri, bu amaç için bir araya toplanmışlardı. Toplananlar
arasında genç Muhammed de vardı. Bunlar, “Erdemliler Topluluğu” adı altında
bir birlik oluşturup antlaşma yaptılar. Bu antlaşmaya göre Mekke halkının ve dışarı-
dan gelen yabancıların haklarını koruyacaklardı. İşlerinin zor olacağının farkındaydı
lar ama yılmayacaklardı. Haksızlıklara karşı mücadele edeceklerdi.
Bu sırada Zebid kabilesinden bir tüccar, Mekke’ye üç deve yükü satılık mal getirmişti.
O dönemin önde gelen kişilerinden biri olan Ebu Cehil, bu malları beğendi.
Tüccarın yabancı olmasından yararlanarak malını ucuza satın almak istedi. Tüccara,
zarar edeceği bir üyat önerdi. Tüccar bunu kabul etmedi. Ebu Cehil, Mekke’deki
ağırlığını kullanıp alıcı kişileri tehdit ederek malın satışını engelledi. Çünkü
Mekke’deki herkes ondan korkar ve kimse onu karşısına almak istemezdi. Bunu bilen
Ebu Cehil kendinden emin bir şekilde evine gitti.
Tüccar şaşırmıştı. Çaresizlik içinde ne yapacağını düŞnürken birisi, “Muhammed’e
git, o senin hakkını alır.” dedi. Tüccar, son çare olarak denileni yaptı ve başı
na gelenleri Hz. Muhammed (s.a.v.)’e anlattı. Bunun üzerine Hz. Muhammed
(s.a.v.), pazar yerine gelerek tüccarın mallarının hepsini gerçek değerinden satın
aldı. Sonra doğru Ebu Cehil’in evine gitti. Ebu Cehil’i, bir daha böyle bir haksızlık
yapmaması için uyardı.
Peygamberimi Öğreniyorum, s. 21-22.
(Düzenlenmiştir.)
Hz. Muhammed (s.a.v.), haksızlıklar karşısında acaba nasıl davranırdı? Her konuda
olduğu gibi bu konuda da insanlara örnek olacak davranışlarda bulunmuş mudur?
Aşağıdaki metinde, onun gençlik yıllarında yaşadığı bir olay anlatılmaktadır. Metni
okuyunuz.
¢69†
Hz. Muhammed (s.a.v.), çocukluk ve gençlik yıllarında da hak ve adalete büyük
önem verirdi. Kimseye haksızlık etmediği gibi baŞükalarının haksız davranışlarda bulunması
nı da istemezdi. Haksızlıkları önlemeye çalışır, haksızlığa uğrayanlara haklarını almaları
için yardımcı olurdu. Bu yüzden yirmi yaşındayken Mekke’de kurulan “Hilfulfudûl”
(Erdemliler Topluluğu) adlı birliğe katılmıştır. Bu durum onun, peygamber olmadan önce de
adalete önem verdiğinin bir göstergesidir.
Hz. Muhammed (s.a.v.) adaletli olduğu gibi aynı zamanda yumuşak huylu bir insandı.
Haksızlığa karşı çıkarken de kabalık etmez, kimsenin onurunun kırılmasını istemezdi.
Haksızlık yapanları güzel bir dille uyarırdı. Sorunları tatlı dil ve güzel davranışlarla çözmeye
çalışırdı.
Bizler Hz. Muhammed (s.a.v.)’i örnek almalı, haksızlıklara karşı duyarsız olmamalıyız.
Haksızlıklara güzel bir tavırla karşı çıkmalıyız. “Din ve Ahlak Hakkında Neler Biliyoruz?”
ünitesinde dinimizin güzel söz söylememizi ve güzel davranışlarda bulunmamızı istedi-
ğini öğremiştik. “Temiz Olalım” ünitesinde öğrendiklerimizden de güzel söz söylemenin
ve güzel davranışlarda bulunmanın manevî bir temizlik olduğunu bilyoruz. Bunları dikkate
almalı, çevremizdeki sorunları güzel söz ve davranışlarla ortadan kaldırmaya çalışmalı
yız. “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” atasözümüzü unutmamalıyız.
Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1. Metinde sözü edilen haksız davranış nedir?
2. Bu haksız davranış karşısında Hz. Muhammed (s.a.v.) ne yapmıştır?
3. Bu davranış, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kişiliği hakkında size nasıl bir bilgi
vermektedir?
4. Siz böyle bir davranış karşısında ne yapardınız?
Canlandıralım
Sınıfınızda ortaya çıkabilecek olası bir haksızlık tasarlayınız. Olaydaki şahısları belirleyiniz.
Sonra haksızlığı nasıl ortadan kaldıracağınızı düŞnerek bir senaryo yazıp
arkadaşlarınızla canlandırınız.
ETKİNLİK
Gelecek Derse Hazırlık
• Öğrencilerinizden, bir Kur’an-ı Kerim mealinden Kevser
suresi ile ilgili açıklamaları bularak defterlerine yazmalarını isteyiniz.
• Öğrencilerinize “Hangisi, Nereye?” etkinliğini yaptırmak
için Kevser suresinin her bir kelimesini, eşit ölçülerde keseceğ
iniz kartonlara uzaktan görülebilecek büyüklükte yazınız.
Bunları tahtaya söküp takmaya yarayacak bir yapıştırıcı hazı
rlayınız.