Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler

Ders çalışmaya başlarken Bismillâhirrahmânirrahîm derim.
1.1. Bismillâhirrahmânirrahîm
BESMELEYİ NASIL ÖĞRENDİM?
Annem, kardeşimle bana, her işe başlarken besmele çekmemiz gerektiğini söylerdi.
Yemeye, içmeye ve ders çalışmaya bismillah diyerek başlamamızı isterdi. Yatarken,
kalkarken, evden çıkarken bismillah ya da bismillâhirrahmânirrahîm dememizi
öğütlerdi.
Annemin bu öğütlerinden, besmele çekmenin bismillah ve bismillâhirrahmânirrahîm
demek olduğunu öğrendim. Onun öğütlerini tutarak her işe başlarken besmele
çekmeye başladım. Ancak bu sözlerin ne anlama geldiğini bilmiyordum. Neden
her işe besmele ile başlamamız gerekiyordu? Bunu kavrayamamıştım.
Dördüncü sınıfa başladığımda, besmelenin anlamını ve niçin çekildiğini öğretmenimize
sordum. Öğretmenimiz şunları söyledi:
– Besmele çekmek, bir işe başlarken Allah’ın adını anmaktır. Yüce Allah; “Kendileri
için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar; de ki: Bütün iyi ve temiz şeyler size
helal kılınmıştır… yiyin ve üzerine Allah’ın adını anın (besmele çekin)...” 1 buyuruyor.
Yüce Allah’ın Kur’an’daki ilk buyruğu da “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!” 2 olmuştur.
Besmele, bismillâhirrahmânirrahîm sözünün adıdır. Bu söz, Rahman ve Rahîm olan
Allah’ın adıyla (başlarım) anlamına gelir. Rahman ve Rahîm, Allah’ın esirgeme ve
bağışlama özelliklerinin adlarıdır. Bismillah ise bismillâhirrahmânirrahîm sözünün
kısaltılmış şeklidir. Allah’ın adıyla (başlarım) demektir.
Besmele çekerek işlerimize Allah’ın adıyla başlamış oluruz. Böylece Allah’ın işlerimizi
kolaylaştıracağına, bizi amacımıza ulaştıracağına inanır ve güveniriz. Çünkü
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de böyle yapmamızı istemiştir. Sevgili Peygamberimiz
Hz. Muhammed (s.a.v.) de her işine besmele ile başlamış, bizim de öyle yapmamı-
1 Mâide suresi, 4. ayet.
2 Alak suresi, 1. ayet.
1.ÜNİTE
4
Derse Hazırlık
• Öğrencilerinize, din ve ahlak hakkında bugüne kadar büyüklerinden
neler öğrendiklerini sorunuz.
• Öğrencilerinizi, 11. sayfada bulunan “DüŞnelim” bölümündeki
soruyu cevaplamaya yönlendiriniz.
İşleniş
1. Dinin, kişi ve toplum yaşamını etkileyen inanç, ibadet ve
ahlak kurallarından oluşan bir bütün olduğunu belirtiniz. Günlük
yaşantımızda ve konuşmalarımızda dinimizin izlerinin bulunması
nın kaçınılmaz olduğunu anlatınız. Bunun bir sonucu
olarak günlük konuşmalarımızda dine iliŞükin ifadeler kullandı-
ğımızı söyleyiniz.
2. Öğrencilerinize günlük konuşmalarımızda dine iliŞükin
ifadeleri nerelerde kullandığımızı sorunuz. Bunları hatırlamaları
için “Kutay’ın Günlüğü’nden” başlıklı metni okutunuz. Metnin
sonundaki çerçeve içinde verilmiş olan soruyu cevaplamaları
nı söyleyiniz.
3. Öğrencilerinizi, 1.1 numaralı konuyla ilgili “DüŞnelim”
bölümündeki soruları düŞnmeye yönlendiriniz. Onlardan düŞncelerini
açıklamalarını isteyiniz.
4. Öğrencilerinize “bismillâhirrahmânirrahîm” ifadesinin
nerelerde, nasıl kullanıldığını ve anlamını kavratmak için “Fotoğ
raf 1”i inceletip “Besmeleyi Nasıl Öğrendim?” başlıklı metni
okutunuz. Metnin sonundaki çerçeve içinde verilen soruyu
cevaplamalarını söyleyiniz.
5. Metinde verilen ayet ve hadis meallerini yansıtarak öğ-
rencilere okutup ne anladıklarını sorunuz. Gerek görürseniz
açıklamalar yapınız. Siz bunlara ek olarak baŞüka ayet, hadis
ya da şiir bulup onlar üzerinde de çalışma yaptırabilirsiniz.
Kazanım
1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nası
l kullanıldığını fark eder.
Konu :1. Günlük Konuşmalarımızda Dine İliŞükin İfadeler
1.1. Bismillâhirrahmânirrahîm
1.2. Allah’a Şükür
Beceri
İletişim ve empati, Türkçeyi
doğru, güzel ve etkili kullanma
Değer
Doğruluk ve dürüstlük
Süre :2 ders saati
Kavram :Şükür, Allah
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım
Kaynak, Araç ve Gereçler
Projeksiyon cihazıĞtepegöz, asetat, çalışma yaprakları,
Türkçe Sözlük, bilgisayar, Kur’an-ı Kerim meali, ders kitabı