GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
Gelişim psikolojisine göre gelişimsel özellikler dönemlere ayrılmı
ştır. Her dönemin de kendine özgü gelişimsel görevleri vardır. Sorumluluğ
unu üstlendiğimiz öğrenciler 9-11 yaş grubunda olduğu için
aşağıdaki tüm bilgiler bu yaş grubuna göre düzenlenmiştir.
Gelişim psikolojisi, bireylerin hayatları boyunca geçirdikleri her
türlü değişim ve bireyler arasındaki gelişimsel farklılıkları inceleyen
bir bilim dalıdır. Öğrencilerin potansiyel güçlerini tanımak ve
geliştirebilmek açısından gelişim psikolojisi büyük önem taşımaktadı
r. Aşağıdaki bilgiler ilköğretimin 4 ve 5. sınışarını kapsamaktadır.