Fâtiha Suresi ve Anlamı.

3. Fâtiha Suresi ve Anlamı
Fâtiha suresi, Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir. Kur’an-ı Kerim’in başında yer alır. Namazlarda
okunması gereken bir suredir. 1 Bu nedenle öncelikle ezberlenmesi gereken
surelerdendir. Bu sure nasıl okunur ve anlamı nedir? Birlikte öğrenelim.
Fâtiha Suresi
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîn.
Errahmânirrahîm.
Mâliki yevmiddîn. İyyâke
nabüdü ve iyyâke nesteîn.
İhdinessırâtal müstakîm.
Sırâtallezîne enamte aleyhim.
Gayril mağdûbi
aleyhim ve leddâllîn.
(Âmin.)
Anlamı
Rahman ve Rahîm olan
Allah’ın adıyla. Hamt (övme
ve övülme), âlemlerin Rabb’i
Allah’a mahsustur. O, rahmandır
ve rahîmdir. Ceza gününün malikidir.
(Rabb’imiz!) Ancak sana kulluk ederiz
ve yalnız senden medet umarız.
Bize doğru yolu göster. Kendilerine
lütuf ve ihsanda bulunduğun
kimselerin yolunu; gazaba
uğramışların ve sapmışların
yolunu değil! (Âmin.)
Kur’an-ı Kerim’de, surelerin başında “Bismillâhirrahmânirrahîm” ifadesi bulunmaktadı
r. Sureleri okumaya Allah’ın adını anarak başlamamız istenmektedir. Besmelenin anlamı
nı önceki derslerimizde öğrenmiştik. Surenin besmeleden sonraki bölümünün anlamı-
nı kavramaya çalışalım.
Hamt, yani övgü ve övülme, âlemlerin Rabb’i Allah’a özgüdür. Allah, her şeyin yaratı-
cısı, düzenleyicisi ve canlıların yaşamasını sağlayan tek varlıktır. O, yaşamımızı sürdürmemiz
için gerekli her şeyi var etmiştir. Bu yüzden her türlü övgüye layık ve Şükredilmesi gereken
bir varlıktır. O, esirgeyen ve bağışlayandır. Tüm varlıklara merhamet eder ve dünyada
onlar için gerekli her şeyi yaratır. İnanıp tövbe eden kullarının kusurlarını bağışlar. O, aynı
zamanda insanların günah ve sevaplarının karşılaştırılacağı ceza gününün de sahibidir.
Surenin bundan sonraki bölümünde, Allah’tan dilekte bulunmamız istenmektedir. Allah’a,
yalnız ona kulluk edip yalnız kendisinden yardım dileyeceğimizi belirtiyoruz. Bizi,
kendilerine nimetler verdiği, iyi kullarının yolu olan doğru yola iletmesini istiyoruz. İnancı
nı yitirip doğruluktan ayrılan ve kötülük yapan insanların yolundan uzak tutmasını diliyoruz.
Sonunda da dileğimizin kabul edilmesi için “âmin” diyoruz.
1. Hangisi Nereye?
Fâtiha suresinin kelimelerinin yazılı olduğu kartonları tahtaya karışık olarak
yapıştırınız. Sırayla tahtaya gelerek kelimeleri suredeki yerlerine yerleştiriniz.
2. Öğrenmiş miyim?
Fâtiha suresini ezberden okuyarak anlamını söyleyiniz.