Dostluk ve Kardeşliğin Temeli Sevgidir

4. Dostluk ve Kardeşliğin Temeli Sevgidir
Arkadaşlar Nadide Mücevherlerdir Geleceğini Biliyordum Savaşta en yoğun çarpışmaların yaşandığı
günlerden biriydi. Asker, en iyi arkadaşının az ileride, kanlar içinde yere düştüğünü gördü. İnsanın başını bir saniye bile siperden çıkaramayacağı kadar yoğun bir ateş altındaydılar.
Asker teğmenine koştu hemen:
– Komutanım , bir koşu arkadaşımı alıp
geleyim mi?
“Delirdin mi?” der gibi baktı teğmen...
– Oğlum, arkadaşın büyük olasılıkla şehit olmuştur. Kendi hayatını da tehlikeye atma sakın! Ama asker o kadar ısrar etti ki teğmen izin vermek zorunda kaldı.
– Peki, dene bakalım!
Asker yoğun ateş altında fırladı siperden ve mucize eseri, arkadaşının yanına kadar gitti, yaralı arkadaşını sırtladığı gibi taşıdı. Birlikte siperin içine yuvarlandılar. Teğmen koşup yaralıya bir göz attı ve
nefes nefese bir kenara yıkılmış askere döndü:
– Sana hayatını tehlikeye atma, dememiş miydim? Bak arkadaşın şehit olmuş...
– Değdi komutanım, değdi, dedi asker.
– Nasıl değdi?
– Gene de değdi komutanım, çünkü yanına vardığımda henüz yaşıyordu. Onun
son sözlerini duymak, dünyalara bedeldi benim için.
Hıçkırarak arkadaşının son sözlerini tekrarladı:
“Geleceğini biliyordum!”
“Geleceğini biliyordum!”
Kalbimizde “arkadaşlık” denilen bir mucize var. Nasıl olduğunu, nasıl başladığını bilemezsiniz. Ama bunun özel bir armağan olduğunu, Allah’ın bir lütfu olduğunu bilirsiniz.
Gerçekten de arkadaşlar nadide mücevherlerdir.
Yüzünüzü güldürür, başarmanız için cesaret verirler. Sizi dinlerler ve kalplerini açmaya hazırdırlar.
Bugün arkadaşlarınıza, onlarla ne kadar ilgilendiğinizi gösterin. Dostluk ve kardeşlik nasıl olur? Bu iliŞükilerin temelinde ne vardır? Bu soruların cevaplarını öğrenmek için aşağıdaki gazete haberini inceleyiniz.
• Sizce askerin, arkadaşı için canını vermeyi göze almasının nedeni ne olabilir?
• Habere göre arkadaşlık, dostluk ve kardeşliğin temeli hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Sevgi, insanları birbirine bağlayan en güçlü duygudur. Sevgi olmadan kurulan bir iliŞkinin dostluğa dönüşmesi düŞnülemez (Fotoğraf 26). İnsanlar arasında dostluk ve kardeşlik kurulabilmesi, insanların birbirlerini karşılıklı olarak sevmesine bağlıdır. Seven insanlar sevilmeyi hak ederler. Bunu, sevdikleri kişilerde gördükleri zaman onlara dostça ve kardeşçe bağlanırlar. Sevgili Peygamberimiz bununla ilgili olarak şöyle buyurmuştur:
"Sizden biriniz bir kimseyi seviyorsa sevgisini ona açıklasın. Çünkü o da gönlünde kendisine karşı o duygunun benzerini duyar.” 1
Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de Peygamberimizin çevresindekilere sevgiyle yaklaştığı belirtilmektedir. Bu nedenle de insanlar tarafından sevildiği ve sağlam dostluklar oluşturduğu vurgulanmaktadır. Bununla ilgili bir ayette şöyle buyrulmaktadır:
"O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! üayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç Şphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi…” 2
Tüm bunlardan hareketle diyebiliriz ki dostluk ve kardeşliğin temeli sevgidir. Sizce bütün bunların yapılabilmesi neye bağlıdır? İnsanları birbirine kardeşçesine bağlayan güç nedir?
Hadiste ve ayette belirtilenlere göre dostluk ve kardeşlik kurabilmenin koşulları nelerdir? Kurduğunuz dostlukları sürdürebilmek için neler yapmalısınız?
Drama Yapalım
Arkadaşlarınızdan bir grup oluşturarak dostluk ve kardeşliğin temelinin sevgi olduğunu gösteren bir drama yapınız. Yapacağınız dramada, dostluk ve kardeşliğin nasıl sürdürüleceğini de gösteriniz.
ETKİNLİK
1 250 Hadis, s. 20.
2 Âl-i İmrân suresi, 159. ayet.
Fotoğraf 26: Dostluk sevgiye dayanır.
Dostluk ve kardeşlik özveri gerektirir. İnsanlar, bazen kendileri için yapmadıkları iyi
şeyleri dostları için yaparlar. Onlar için her türlü zorluğa katlanır, sevinç ve üzüntülerini
paylaşırlar. Dostları hakkında kötü sözler duymak istemezler. Onlara kötülük yapmak isteyenlere
ve kötü davranan kişilere engel olurlar. Dostlarının kusurlarını kendilerine söyler,
düzeltmelerine yardımcı olurlar. Dostlarını kırmamaya özen gösterirler.
SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK
Kazanım
6. Sevginin dostluk ve kardeşlik bakımından önemini irdeler.
Konu
4. Dostluk ve Kardeşliğin Temeli Sevgidir
Beceri
Eleştirel düŞnme, araştırma,
sosyal katılım
Değer
Sevgi, barış, kardeşlik,
dostluk, güven, samimiyet
Süre
2 ders saati
Kavram
Güven
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım,
görsel okuma Araç ve Gereçler Projeksiyon cihazıĞtepegöz, asetat, bilgisayar
Derse Hazırlık
• Öğrencilerinize dost ve kardeş kavramlarının ne anlama geldiğini, dostluk ve kardeşlik hakkında neler bildiklerini sorunuz. Bu konu ile ilgili bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayınız.
• Öğrencilerinizden, önceki dersin sonunda verdiğiniz hazırlık çalışması ile ilgili araştırmalarını sunmalarını isteyiniz. Onların sevginin insan iliŞükilerindeki yeri ve önemi hakkında
düşüncelerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlayınız. • Öğrencilerinizi, “Düşünelim” bölümündeki soruyu düşünmeye
ve cevaplamaya yönlendiriniz. İşleniş
1. Öğrencilerinize konunun girişindeki açıklama pragraşarını okutarak dostluk ve kardeşliğin insanlar ve toplumlar arası ilişkiler açısından önemini kavratınız.
2. Dostluk ve kardeşliğin barışı ve güveni nasıl sağlayacağı konusunda öğrencilerinizin görüşlerini alıp güven kavramının anlam ve önemine vurgu yapınız.
3. Dostluk ve kardeşliğin nasıl oluşturulacağı, bu iliŞükilerin temelinde neyin var olduğu konusunu anlayabilmeleri için öğrencilerinize “Arkadaşlar Nadide Mücevherlerdir” başlıklı gazete haberini
okutunuz. Haberle ilgili verilen soruları cevaplamalarını söyleyiniz.
4. Öğrencilerinize dostluk ve kardeşliğin özveri gerektirdiğini belirtiniz. Bununla ilgili bilgilerin verildiği paragrafın altındaki soruları öğrencilerinize cevaplatınız. İnsanları birbirlerine kardeşçesine bağlayan gücün ne olduğunu sorunuz. Eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için öğrencilerinizden konu
ile ilgili fotoğraftan da yararlanarak sevginin dostluk ve kardeşliği sağlamadaki rolünü açıklamalarını isteyiniz.
5. Dostlukların kurulup sürdürülmesinde sevginin gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak bununla ilgili hadis ve ayet meallerini yansıtınız. Bunları öğrencilerinize okutunuz. Konunun sonunda verilen soruları cevaplamalarını söyleyiniz.
6. Öğrencilerinize “Drama Yapalım” adlı etkinliği yaptırınız. Bu etkinlik öğrencilerinizin sosyal katılım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.
Gelecek Derse Hazırlık
• Öğrencilerinizden, dostluk ve kardeşlikle ilgili bir ayet ve bir hadis anlamı bularak defterlerine yazmalarını isteyiniz.
• 5 numaralı konuyla ilgili ayet meali ile hadis tercümesini yansıtmak için asetat veya slayt hazırlayınız.
5.ÜNİTE