Dinim Temiz Olmamı İstiyor1. Dinim Temiz Olmamı İstiyor
 İSLAM’IN TEMİZLİĞE VERDİĞİ ÖNEM
 İslam dini temizliğe büyük bir önem verir. Müslümanları n temiz olmalarını ister. Çünkü temiz olanları hem Allah hem de insanlar sever. Yüce Rabb’imiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: “…üunu iyi bilin ki Allah, tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever.” 1 Allah'ın sevdiği kişilerden olabilmemiz için temizliğe dikkat etmemiz gerekir. Sevgili Peygamberimiz; “Temizlik imanın yarısıdır.” 2 buyurarak dinimizin temizliğe verdiğ i önemi belirtmiştir. Müslüman namaz kılarken Allah'ı n huzurunda bulunur. Allah'ın huzuruna çıkmak için beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması gerekir (Fotoğraf 6). Namazın şartlarından birisi de abdest almaktır. Abdest almakla belirli organlar her gün birkaç defa yıkanmış olur (Fotoğraf 5). Fotoğraf 6 : Namaz kılabilmek için bedenin, elbiselerin ve namaz kılınacak yerin temiz olması gerekir. Fotoğraf 5 : Dinimize göre namaz kılmak için abdestli olmak gerekir. 1 Bakara suresi, 222. ayet. 2 Meşarikul Envar, C II, s. 107.

 TEMİZ OLALIM 

 Dinimiz bizim mutlu olmamızı amaçlamıştır. Bunun için gerekli olan tutum ve davranı şlar konusunda bize yol göstermiştir. Bunlardan birisi de temizliktir. Dinimiz, bazı ibadetler için abdest ve boy abdesti almayı şart koşmuştur. Bunları yaparken bedenimizin hangi organlarını, nasıl temizlememiz gerektiğini bildirmiştir. Böylece bize beden temizliğ i konusunda yol göstermiştir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı mesh edip topuklara kadar ayakları- nızı yıkayın… Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister. Umulur ki Şükredersiniz.” 3 Ellerinizi sabunlayıp dişlerinizi fırçalayınca kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

DÜŞÜNELİM 

Metinde kaç tür temizlikten söz ediliyor? Bunlar nelerdir ve nasıl yapılır? 1.1. Bedenimi ve Elbiselerimi Temiz Tutarım 1 En-Nesaî, es-Sünen, Tahare, 20. hadis. 2 Meşarikul Envar, C II, s. 107. 3 Mâide suresi, 6. ayet. İslam dinine göre bazı durumlarda boy abdesti almak gerekir. Boy abdestinde bütün vücudu yıkamak şarttır. Bunun dışında en az haftada bir defa vücudu yıkayıp temizlemek Peygamberimizin emridir. Peygamber Efendimiz, dişlerin temizliği üzerinde de önemle durmuştur. “Misvak (diş fırçası) hem ağzı temizler hem de Allah'ın rı- zasını kazandırır.” 1 buyurmuştur. Peygamberimiz; “Din temizlik üzerine kurulmuştur.”2 sözü ile de dinin temelinin temizlik olduğunu bildirmiştir.. Dinimiz, iç temizliğine de büyük önem verir. İç temizliği, her konuda olumlu düŞnmektir. Peygamberimize, “İnsanların en üstün olanı kimdir?” diye soruldu. Peygamberimiz bu soruya şu cevabı verdi: “Kalbi temiz, sözü doğru olandır.” Gerçek Müslüman, içi ve dışı temiz insan demektir. Seyfettin YAZICI Müslüman Gençlere Din Bilgisi, s. 58-59. (Düzenlenmiştir.) Listeleyelim Beden temizliği ile ilgili olarak neler yaptığınızı listeleyerek karşılarına ne zaman ve nasıl yaptığınızı yazınız.