Dini Öğrenmenin Önemi

 Dini Öğrenmenin Önemi

Allah Peygamber İbadet İyilik, güzellik ve doğruluk

Din

DİN

Din, ilk insanla birlikte başlamıştır. İnsanlar var olduğu sürece de devam edecektir.
Çünkü insan, kendisini yaratanı tanımak, ona inanmak ve sığınmak ister. İnsanın,
yemeye ve içmeye olduğu gibi yaratıcıya inanmaya ve sığınmaya da ihtiyacı vardı
r. Bu ihtiyaç onu, yaratıcısını öğrenmeye yönlendirir.
İnsan, aklını kullanarak Allah’ın varlığını kavrayabilir. Çünkü çevresinde gördüğü
nesneleri yapan birileri vardır. Hiçbir şey kendiliğinden ya da tesadüfen oluşmamaktadı
r. İnsanlar, var olan maddeleri kullanarak bir şeyler üretebilmektedirler. Ancak
onlar hiçbir şeyi yoktan var edememektedirler. Öyleyse canlılar ve gezegenler gibi
insanlar tarafından yapılamayan varlıklar nasıl oluşmuştur? Bu durum, böyle varlıkları
n da bir yaratıcısı olduğunu gösterir.
İnsan, düŞnerek Allah’ın var olduğunu kavrayabilir ancak onun özelliklerini ve
ona nasıl inanıp ibadet etmesi gerektiğini bilemez. Onun, hangi davranışlardan hoşnut
olup hangilerinden hoşlanmayacağını tam olarak kavrayamaz. Kısacası, onunla
nasıl iletişim kuracağını bilemez. İşte insan, aklıyla algılayamayacağı bu tür bilgileri
din sayesinde öğrenir.
Allah, insanların mutlu olmalarını istemiştir. Bunun için insanlar içinden peygamberler
görevlendirmiştir. Onlar aracılığıyla kendisini tanıtmış, insanları mutluluğa
ulaştıracak buyrukları göndermiştir. Bu buyruklar insanları, iyiliğe ve doğruluğa yönlendirmeyi
amaçlar. İnsanların birbirlerini ve tüm varlıkları sevmelerini, her yerde güzel
davranışlarda bulunmalarını içerir. İşte Allah’ın insanları iyiye ve doğruya yönlendirmek
için gönderdiği kurallar bütününe din denir.
Din kavramı neleri içerir? İnsanların dine neden ihitiyaçları vardır? Bu tür soruların
cevaplarını bulmak için aşağıdaki şemayı inceleyip İnternet sayfasını okuyunuz.
(Düzenlenmiştir.)
Din, insanların toplumda barış içinde ve kardeşçe yaşamalarını amaçlar. Bunun için
insanlara birbirlerini sevmeyi ve saymayı; dürüst, hoşgörülü ve sabırlı olmayı öğütler. İnsanlar
dinin öğütlerine uydukları zaman mutlu, huzurlu ve güven içinde yaşarlar.
Din, insanın kendisine, ailesine ve toplumuna karşı görevlerinin neler olduğunu öğretir.
Çalışıp emek vererek helal para kazanmayı, baŞükalarına muhtaç olmamayı öğütler.
Allah’ın, güzel davranışlarda bulunanları seveceğini, kötülük yapanlardan hoşnut olmayacağı
nı belirtir. Allah’ın yapmamızı ve yapmamamızı istediği iş ve davranışlarla mutluluğ
umuzu amaçladığını bize din anlatır. O hâlde kişi ve toplum olarak mutlu olabilmek
için Allah’ın buyruklarına uymalıyız. Yasaklarından da kaçınmalıyız. Bunun için de Allah’ı
n buyruk ve yasaklarının neler olduğunu, yani dinimizi öğrenmeliyiz.
¢24†
Tamamlayalım
Din kavramının tanımıyla ilgili aşağıda verilen kavram haritasını tamamlayınız.
ETKİNLİK
Tartışalım
Dini öğrenmenin neden önemli olduğunu tartışınız.
ETKİNLİK
Din
tarafından
aracılığıyla
insanları
................................ ve doğruya
yönlendirmek için gönderilen
.................................... kurallar
bütünüdür.
.........
Allah
peygamberler
iyiye, güzele
ilahî
Kazanım
4. Din hakkında bilgi sahibi olmanın önemli olduğunu fark eder.
Konu
2. Dini Öğrenmenin Önemi
Beceri
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili
kullanma
Süre
2 ders saati
Değer
Doğruluk ve dürüstlük
Derse Hazırlık
• Öğrencilerinizi, konunun girişinde yer alan “DüŞnelim”
bölümündeki soruyu cevaplamaya yönlendiriniz.
İşleniş
Kavram
Din
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım
Araç ve Gereçler
Türkçe Sözlük, çalışma yaprakları, ders kitabı
1. Öğrencilerinize dinin ne olduğu ve önemi hakkında bugüne
kadar neler öğrendiklerini sorunuz. Bu konuda bildiklerini
anlatmalarını söyleyiniz.
2. Öğrencilerinize konunun girişindeki yönlendirme soruları
nı yöneltiniz. Bunların cevaplarını bulabilmeleri için verilen
kavram haritasını inceletip İnternet sayfasını okutunuz. Din
kavramının ne anlama geldiğini öğrenmelerini sağlamak, doğ-
ruluk ve dürüstlük değerini vurgulamak için şu soruları sorunuz:

• Din nedir?

• Dini öğrenmek bize neler kazandırır?

3. “Tamamlayalım” etkinliğini yaptırınız.

4. Dinin insanlar için çok önemli olduğunu, bu nedenle tüm
insanların mutlaka bir dininin bulunduğunu söyleyiniz. Dinin
kişi ve toplumun huzur ve mutluluğunu sağlayacak kurallar
içerdiğini, bu yüzden dini öğrenmenin her insan için gerekli olduğ
unu belirtiniz.
5. Dini öğrenmenin önemini daha iyi kavratabilmek için 24.
sayfada yer alan açıklama pragraşarını okutunuz.
6. “Tartışalım” etkinliğini yaptırınız.
Gelecek Derse Hazırlık
• Öğrencilerinize, ahlak kavramının anlamını sözlüklerden
bularak defterlerine yazmalarını söyleyiniz.
• 3, 3.1 ve 3.2 numaralı konularla ilgili ayet meali ve hadis
tercümelerini yansıtmak için asetat veya slayt hazırlayınız.