Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 4. Sınıflar Ünite Konuları

 ÜNİTE1 : DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

1. Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler.................
1.1. Bismillâhirrahmânirrahîm ............................................ 
1.2. Allah’a Şükür............................................................... 
1.3. Sevap ve Günah Kavramları .......................................
1.4. Dilek ve Dualarımızda Dinî İfadeler ............................

1.5. Selamlaşıyoruz ............................................................
1.6. “Kelime-i Tevhit” ve “Kelime-i Şehadet”i Öğreniyoruz..
2. Dini Öğrenmenin Önemi ...................................................
3. “Din Güzel Ahlaktır” ...........................................................
3.1. Güzel Söz Söyleyelim ................................................
3.2. Güzel Davranışlarda Bulunalım .................................
4. Sübhâneke Duası ve Anlamı ............................................
Ünitenin Değerlendirilmesi......................................................

 2. ÜNİTE: TEMİZ OLALIM

1. Dinim Temiz Olmamı İstiyor ..............................................
1.1. Bedenimi ve Elbiselerimi Temiz Tutarım...................
1.2. Çevremi Temiz Tutar ve Korurum ..............................
1.3. Temizlik Sağlığım İçin Önemlidir ................................
2. Sözünde Durmak, Dürüst ve Güvenilir Olmak..................
3. Fâtiha Suresi ve Anlamı....................................................
Ünitenin Değerlendirilmesi ......................................................
ÖĞRENME ALANI: İBADET


ÖĞRENME ALANI: HZ. MUHAMMED
3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM
SINIF : 4
1. Hz. Muhammed'in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım
2. Hz. Muhammed'in Aile Büyüklerini Tanıyalım
3. Hz. Muhammed'in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları
3.1. Doğumu ve Çocukluk Hayatı
3.2. Gençlik Hayatı
4. Hz. Muhammed'in Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli Davranışları
4.1. Hz. Muhammed Aile Büyüklerini Sever ve Sayardı
4.2. Hz. Muhammed Kötü Davranışlardan Kaçınırdı
4.3. Hz. Muhammed Haksızlıklara Güzel Bir Tavırla Karşı Çıkardı
5. Kevser Suresi ve Anlamı
ÖĞRENME ALANI: İNANÇ


ÖĞRENME ALANI: KUR’AN VE YORUM
4. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

Performans Görevi..................................................................
1. Son İlahî Kitap Kur’an-ı Kerim ..........................................
2. Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e İndirilişi .....................
3. Kur’an-ı Kerim’in Kitap Hâline Getirilmesi ve Çoğaltılması
4. Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni ...............................................
4.1. Ayet ............................................................................
4.2. Sure............................................................................
4.3. Cüz.............................................................................
5. Bilge İnsan: Hz. Lokman ...................................................
Ünitenin Değerlendirilmesi ......................................................


ÖĞRENME ALANI: AHLAK
5. ÜNİTE: SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK
SINIF : 4

1. Sevmek ve Sevilmek Niçin Bir İhtiyaçtır?
2. Sevgi Allah'ın Bize Verdiği Bir Nimettir
3. Allah Yarattıklarını Sever
4. Dostluk ve Kardeşliğin Temeli Sevgidir
5. İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler
6. Yaşatmak Sevgi İşidir

ÖĞRENME ALANI: DİN VE KÜLTÜR
6. ÜNİTE: AİLE VE DİN
SINIF : 4

1. Aile Toplumun Temelidir
2. Anne-Babam Benim İyiliğimi İster
3. Kardeşlerimle İyi Geçinirim
4. Ailemizde Birbirimize Saygı Gösterir, Yardım Ederiz
5. Ailemizde Birbirimizi Anlamalıyız ve Sorunlarımızı Birlikte Çözmeliyiz
6. Aile İçi İlişkilere Yönelik İslam'ın Öğütleri
Ünitenin Değerlendirilmesi......................................................

ÜNİTE PROJESİ.....................................................................


Bilgi Notu
Ünite Sürecinde
Üniteye Başlarken .............