“Din Güzel Ahlaktır”

 Din Güzel Ahlaktır

3.1. Güzel Söz Söyleyelim

3.2. Güzel Davranışlarda Bulunalım

Beceri
İletişim ve empati, Türkçeyi
doğru, güzel ve etkili kullanma
Değer
Doğruluk ve dürüstlük
Süre
2 ders saati
Kavram
Ahlak, kelam, dinî davranış
Ara Disiplinlerle İliŞükilendirme
Özel Eğitim 9. Kızgınlık, öfke vb. davranışları kontrol edebilme
becerisi geliştirir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım, rol yapma
Kaynak, Araç ve Gereçler
Projeksiyon cihazıĞtepegöz, asetat, Türkçe Sözlük, bilgisayar,
Kur’an-ı Kerim meali, ders kitabı
Derse Hazırlık
• Öğrencilerinize ahlak hakkında bugüne kadar neler öğ-
rendiklerini sorunuz. Bu konuda bildiklerini anlatmalarını sağlayınız.
• Öğrencilerinizi, konunun girişinde yer alan “DüŞnelim”
bölümündeki soruyu cevaplamaya yönlendiriniz. İşleniş
1. Ahlakın tanımını, din ve ahlak arasındaki iliŞükiyi ve dinin
neden güzel ahlak olduğunu kavramaları için öğrencilere “Hüseyin
Anlatıyor” başlıklı metni okutup şu soruları sorunuz:
• Hüseyin, dinin amacının ne olduğunu nereden anlamış, nasıl açıklamıştır?
• Neslihan’ın araştırmasında ahlak kavramı nasıl tanımlanmı
ştır? Buna göre kimlere güzel ahlaklı denilmektedir?
• Ceren, dinin amacıyla güzel ahlakın aynı olduğunu nasıl açıklamıştır?
• Öğretmen, nelere göre dinin güzel ahlak olduğunu söylemiştir?