Cüz ne demektir


Cüz
Parça, bölüm demektir.
Kur’an-ı Kerim’in yirmişer sayfadan oluşan her bir bölümüne verilen addır. (Son cüz 24 sayfadan oluşmaktadır.) Hatim yapacaklara ve hafız olmak isteyenlere kolaylık sağlar. Kavram haritasına göre cüz kavramı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Tamamlayalım
Konuda öğrendiklerinizden hareketle Kur’an-ı Kerim’in iç düzenini gösteren aşağıdaki kavram haritasında bırakılan boşlukları doldurunuz.
ETKİNLİK
Kur’an-ı Kerim’de toplam 30 cüz vardır. Kur’an-ı Kerim, hatmetmek ve ezberlemek isteyenlere kolaylık olması için cüzlere ayrılmıştır. Böylece Kur’an’ın taşınması kolaylaştırılmıştır. Müslümanlar özellikle ramazan
aylarında hatim yapmaya büyük önem verirler. Her gün bir cüz okuyarak otuz günde Kur’an’ı baştan sona okumayı planlarlar. Kur’an’ın cüzlere ayrılması bu planın uygulanmasını kolaylaştırmıştır. Hafızlık yapmak isteyenler için de bu bir kolaylık olmuştur. Cüz nedir? Kur’an-ı Kerim toplam kaç sayfadır? Bir cüz kaç sayfadan oluşmaktadır? Kur’an-ı Kerim’i insanlar neden cüzlere ayırmışlardır? Aşağıdaki kavram haritasını
inceleyerek soruları cevaplayınız.
4.3. Cüz
“Kur’an-ı Kerim otuz cüzdür.” cümlesinde “cüz” sözcüğü sizce hangi anlamda kullanılmıştır?
Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni ayet denir.
DÜŞÜNELİM
.........
Sureleri oluşturan cümle yada cümle gruplarından her birine Çeşitli sayıdaki ayetlerden oluşan, Kur’an-ı Kerim’in bölümlerine sure cüz Kur’an-ı Kerim’in yirmişer sayfadan oluşan her bir bölümüne