Bedenimi ve Elbiselerimi Temiz Tutarım.


Beden temizliği insana neler kazandırır? Bedeni temiz tutmak için neler yapılmalıdır?
Emre’nin konu ile ilgili olarak hazırladığı metni okuyarak soruları cevaplayınız.
MUTLULUĞUM İÇİN TEMİZLİK
Dinim temiz olmamı istiyor. Ben temizliği çok sever, bedenimin temizliğine büyük bir özen gösteririm. Bunun
için günlük yaşantımda sık sık su ve sabun kullanırım.
Sabahları yatağımdan kalktığımda ilk iş olarak ellerimi sabunlayıp yüzümü yıkarım. Kahvaltıdan sonra
tekrar ellerimi sabunlayıp dişlerimi fırçalarım. Okulgiysilerimi giyer, huzurlu bir şekilde yeni bir güne başlarım.Evden çıkarken bedenim ve giysilerim tertemiz olur.
na dikkat ederim. Hoş olmayan koku ve görüntülerleçevremdeki insanları rahatsız etmek istemem.
Okulda da bedenimin temiz olmasına özen gösteririm.Teneffüslerde lavaboya giderek ellerimi yıkarım.
Okuldan veya oyundan sonra eve döndüğümdedoğruca banyoya giderim. Ellerimi sabunlar, yüzümü
ve ayaklarımı yıkarım. Giysilerimi değiştirerek yeme-ğimi yerim. Yemekten sonra yine ellerimi sabunlar,
dişlerimi fırçalarım.Sıcak mevsimlerde sık sık, soğuk zamanlarda isehaftada en az bir kez banyo yaparım. Gerektiğindesaç tıraşı olur, tırnaklarımı da fazla uzamadan keserim.Böylelikle bedenimi her zaman temiz tutmuş olurum.Çevremdeki herkes beni sever ve sayar. Sağlıklıbir insan olarak huzurlu ve mutlu bir yaşam sürerim.Kazanım3. Beden ve giysi temizliğine özen gösterir.
Konu
1.1. Bedenimi ve Elbiselerimi Temiz Tutarım
Beceri
Eleştirel düŞnme, sosyal
katılım
Değer
Temizlik
Süre
2 ders saati
Kavram
Temizlik
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım,
görsel okuma
Araç ve Gereçler
Projeksiyon cihazıĞtepegöz, asetat, çalışma yaprakları, Türkçe
Sözlük, bilgisayar, Kur’an-ı Kerim meali, İslam ilmihâlleri,
ders kitabı
Derse Hazırlık
• Öğrencilerinize namaz ibadetinin beden ve elbise temizliğ
i ile iliŞükisini sorunuz, bu konudaki düŞncelerini arkadaşları
yla paylaşmalarını söyleyiniz.
• Öğrencilerinizden, konular hakkında yaptıkları hazırlık
çalışmalarını okumalarını isteyiniz.
• Öğrencilerinizi, 1.1 numaralı konunun “DüŞnelim” bölümlerindeki
soruyu cevaplamaya yönlendiriniz.
İşleniş
1. Öğrencilerinize 1.1 numaralı konunun giriş paragrafını
okutup konuyla ilgili ayet mealini yansıtınız. Bunu öğrencilerinizden
birkaçına okutarak onlardan İslam dininin beden temizliğ
ine verdiği önemi açıklamalarını isteyiniz. Bunu yaparken
öğrencilerinizin düŞncelerini harekete geçirecek yönlendirmeler
yapınız. Dinin istediği beden temizliğinin kendileri ve
çevrelerindekilerce uygulanıp uygulanmadığını sorgulamaları
nı, uygulanması veya uygulanmaması durumunda nelerin
olacağını açıklamalarını söyleyiniz. İslam dininin insanların
mutlu olmalarını amaçladığını, bunun için gerekli olan tutum
ve davranışlar konusunda insanlara yol gösterdiğini belirtiniz.
Bu davranışlardan birinin de temizlik olduğunu vurgulayarak
İslam dininin bu nedenle abdest almayı bazı ibadetler için ön
koşul saydığını söyleyiniz.
2. Öğrencilerinize “Listeleyelim” etkinliğini yaptırınız.
3. Öğrencilerinizden “Mutluluğum İçin Temizlik” başlıklı
metinde yer alan resimleri inceleyip resimlerde anlatılanları
açıklamalarını, bunları kendi yaşantılarıyla karşılaştırmalarını
isteyiniz. Onlara beden temizliği için baŞüka neler yaptıklarını
sorup cevaplamalarını sağlayınız.
4. “Mutluluğum İçin Temizlik” başlıklı metni okutup sosyal
katılım becerilerini geliştirmek amacıyla öğrencilerinize şu soruları
sorunuz:
• Emre, günlük olarak hangi temizlik