Anne-Babam Benim İyiliğimi İster

1. Aile Toplumun Temelidir
2. Anne ve Babam Benim İyiliğimi İster
Beceri
İletişim ve empati
Değer
Sevgi, saygı, güven, aile birliğine önem verme, dayanışma,
şefkat, paylaşma, özveri, hoşgörü, anlayış, sorumluluk ve duyarlı
lık
Süre
2 ders saati
Kavram
Aile, iyilik
Ara Disiplinlerle İliŞükilendirme
1. kazanım, “İnsan Hakları ve Vatandaşlık 30. Aile kavramı-
nın önemini fark eder.” ile ilişkilendirilecektir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım,
görsel okuma
Araç ve Gereçler
Gazete kupürleri, tepegöz, asetat, projeksiyon cihazı, bilgisayar,
ders kitabı
Derse Hazırlık
• Öğrencilerinize aile kavramı hakkında neler bildiklerini,
aile kavramının kendilerinde çağrıştırdığı anlamları sorarak
konuşmalarını sağlayınız.
• Öğrencilerinizden, önceki dersin sonunda verdiğiniz hazı
rlık çalışması ile ilgili yazdıklarını okumalarını isteyiniz.
• Öğrencilerinizi, 1. konunun “DüŞnelim” bölümündeki soruyu
düŞnmeye ve cevaplamaya yönlendiriniz.
İşleniş
1. Aile ile ilgili kavram haritalarını yansıtarak öğrencilerinize
inceletiniz. Onlardan aile türlerini tanımlamalarını isteyiniz.
Onların, çevrelerinde bulunan aile türleri üzerinde konuşmaları
nı sağlayınız.
2. Ailenin genel olarak anne, baba ve çocuklardan oluştu-
ğunu, ancak bazı ailelerde ölüm veya ayrılık gibi nedenlerle
bunlardan birinin veya her ikisinin birden bulunmayabileceğini
söyleyiniz. Bunların yaşamın gerçeklerinden olduğunu belirterek
varsa bu tür ailelere mensup çocukların, konuda anlatı
lacaklardan olumsuz olarak etkilenmelerini önlemek için gereken
hassasiyeti gösteriniz. Daha önce öğrendikleri Peygamberimizin
hayatını hatırlatarak çocukların hangi ortamda
yaşıyorlarsa orasını aile bilip her koşulda mutlu olmaya çalışmaları
gerektiğini belirtiniz.
3. Ailenin birey açısından önemini kavratmak için öğrencilerinize
“Benim Ailem” başlıklı metni okutunuz. Kendileri için
de ailelerinin önemini benzer bir şekilde anlatmalarını söyleyerek
aileleri hakkında konuşmalarını sağlayınız.

Annem ve babam benim için her türlü özveride bulunurlar. Sağlıklı bir şekilde yaşayabilmem
için gerekli tüm önlemleri alırlar. Beslenmem, barınmam, giyinmem, okumam için gerekli tüm ihtiyaçlarımı karşılarlar.
Sevinçli ve üzüntülü günlerimde ailem hep yanımdadır. Benim iyiliğim için herkes elinden geleni yapar. Ders çalışırken anlayamadığım konularda bana yardımcı olurlar. Bayramlarda ve doğum günlerimde hediyeler alarak beni mutlu ederler. üzgün olduğum zamanlarda nedenini sorar, sorunlarımı çözerek üzüntümü giderirler.
Hastalandığım zaman beni yalnız bırakmazlar. İyileşmem için doktora götürür, ilaçlarımı alırlar. Sevgi ve şefkatleriyle bana moral verirler.
Aile bireylerimin hepsini sever ve sayarım. Onların sevgi ve şefkatleri, zorlukları aşabilmem için bana güç verir. Onlar sayesinde sıkıntılarımdan kolayca kurtulurum.
Güçlükleri aşabilmenin yollarını onlardan öğrenirim. Onlardan aldığım eğitim sayesinde çevremdekilerle sağlıklı iletişim kurar, herkesle iyi geçinirim. Herkes tarafından sevilip sayılırım. Kendime güvenir, güçlü bir kişiliğe sahip olurum. Bu nedenle ailem bana güven verir. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi H.Y.,
babanın, toplumla aile ve çocuk arasındaki köprüyü oluşturan kişi olduğunu söyledi.
Y., “Çocuğun Eğitim ve Gelişiminde Ailenin ve Okulun Rolü” konulu seminerde, çocuğun gelecekte edineceği tutum ve davranışların temelinin erken gelişim döneminde oluştuğunu, eğitimin temel
taşlarının ise okul öncesi dönemde atıldığını belirtti.
Y. şöyle konuştu: “Temelinde sevgi olmayan eğitim, temel bir eğitim değildir.
Her anne ve baba bakma ve yetiştirme sorumluluğuyla çocuk dünyaya getirir. Anne
ile çocuk arasında güvenli bir bağlanma oluşur. Bu güvenli bağlanma duygusu da çocuğun gelecekte insanlarla ilişkilerinin temelini oluşturur.” Ebeveyn olmanın çaba ve sabır istediğini vurgulayan Y., “Çocuk eğitiminde baba, destekleyici bireydir. Dolaylı ve doğrudan çocuğun eğitimine katkı sağlamaktadır.
Eğitimin Temeli Okul Öncesi Dönemde Atılıyor Aşağıya ailenin önemiyle ilgili gazete haberleri ve bir fotoğraf eklenmiştir. Haberleri
okuyup Fotoğraf 30’u inceleyerek ailenin bireyler açısından önemini açıklayınız.
Açıklayalım
Ailenizin sizin için önemini anlatan bir yazı yazınız.