Allah’a Şükür

 1.2. Allah’a Şükür
Yandaki şiirde, günlük konuşmalarımızdaki dine
iliŞükin ifadelerden birkaçını görüyoruz. Bunlardan
biri “Allah’a Şükür”, diğeri de “Elhamdülillah”tır.
Günlük konuşmalarımızda, bu ifadeleri sıkça kullanı
rız. Herhangi bir şey yiyip içtiğimizde “elhamdülillah,”
deriz. Bir işimizi, ödevimizi bitirdiğimizde
“Çok Şükür.” diyerek Allah’a Şükrederiz. “Nasılsın?”
diye soran birine; “Allah’a Şükürler olsun.” ya da
“Hamdolsun.” diye karşılık veririz.
Allah’a Şükür, verdiği nimetler için ona teşekkür
etmeyi ifade eder. Hamdolsun ya da elhamdülillah
gibi sözlerle de Allah’a övgümüzü ve teşekkürümüzü
bildiririz. Peygamberimizin; “Bize yedirip
içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun.”
2 buyurduğu bildirilmiştir. Peki, Allah’ı niçin
övmeli ve ona neden teşekkür etmeliyiz?
Annemiz, babamız, bir ihtiyacımızı karşıladığında mutlu oluruz. Bir arkadaşımızın bize
hediye vermesi hoşumuza gider. Zor durumda kaldığımız zaman çevremizde bulunan
büyüklerimizin bize yardımcı olması güvenimizi artırır. Arkadaşlarımızın bize yardım etmeleri,
ders araç gereçlerini bizimle paylaşmaları bizi sevindirir. Bu durumlar karşısında
ne yaparız? Elbette teşekkür ederiz.
Yüce Allah, bize yaşamamız
için gerekli her şeyi vermiştir. Annemiz,
babamız ve onların sevgileri
Allah’ın bize birer armağanıdır. Soluduğ
umuz hava, içtiğimiz su, yiyecek
ve içeceklerimiz de öyle.
Bitki ve hayvanları da Allah bizim
yararlanmamız için yaratmıştır.
Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de;
“O Rab ki yeri sizin için bir döşek,
göğü de (kubbemsi) bir tavan
yaptı. Gökten su indirerek onunla
size besin olsun diye (yerden) çeşitli
ürünler çıkardı…” 3 buyrulmaktadı
r. Öyleyse bütün bunlara karşı
ne yapmalıyız? Tabi ki Allah’ı övmeli
ve ona Şükretmeliyiz. Yüce
Allah; “Hamt (övme ve övülme),
âlemlerin Rabb’i Allah’a mahsustur.”
4 buyuruyor.
1 Gül şekeri : Gülden yapılan şeker, eşsiz bir tat. 2 Camiüs Sahih, 1850. hadis.
3 Bakara suresi, 22. ayet. 4 Fâtiha suresi, 2. ayet.
Açıklayalım
ETKİNLİK
“Allah’a Şükür” adlı şiiri okuyarak şiirde ne
anlatılmak istendiğini açıklayınız.
ALLAH’A ŞükÜR
Annem için Allah’ım!
Babam için Allah’ım!
Senin bana verdiğin
Her şey için Allah’ım!
Bembeyaz karlar için,
Kırmızı narlar için,
Yeşil baharlar için
Sana Şükür Allahım!
...
M. Yaşar KANDEMİR
DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM?
6. Öğrencilerinize “Açıklayalım” etkinliğini yaptırınız.
7. Öğrencilerinize, “Allah’a Şükür” ifadesini nerelerde ve
nasıl kullandıklarını, buna benzer baŞüka ifadeler de kullanıp
kullanmadıklarını sorunuz.
8. Öğrencilerinize “Allah’a Şükür” başlıklı konunun “DüŞnelim”
bölümündeki soruyu yöneltip cevaplamalarını isteyiniz.
9. Öğrencilere “Okula Giderken” başlıklı şiiri okutup şu soruları
sorunuz:
•şiirdeki çocuk hangi durumda Allah’a Şükrettiğini belirtiyor?
• Allah’a Şükrünü hangi ifadeyle dile getiriyor?
• şiirin yanındaki resimde çocuk ne yapıyor?
• Bunu yaparken sizce neler söylüyor olabilir?
10. Konuyla ilgili ayet ve hadis anlatımlarını yansıtarak öğ-
rencilere okutup ne anladıklarını sorunuz. Gerek görürseniz
ek açıklamalar yapınız.
11. Öğrencilerinize “Allah’a Şükür” başlıklı şiirle birlikte verilmiş
olan resmi incelemelerini söyleyiniz ve onlardan resmin
konuyla iliŞükisini açıklamalarını isteyiniz.
12. Günlük konuşmalarımızda dine iliŞükin ifadelerden birinin
de “Allah’a Şükür” olduğunu söyleyiniz. Bu ifadenin günlük konuşmaları
mızda çeşitli şekillerde dile getirildiğini belirtiniz.
Bunların; “elhamdülillah”, “hamdolsun”, “çok Şükür”, “Allah’a
Şükürler olsun” gibi ifadeler olduğunu hatırlatınız. Bunların anlamları
nı ve ne zaman söylendiklerini bilip bilmediklerini öğ-
rencilerinize sorunuz. Onların verdiği cevapları dinleyiniz ve
eksikliklerini tamamlayınız. “Allah’a Şükür” ve benzeri ifadelerin
günlük konuşmalarımıza niçin girmiş olabileceği hakkındaki
düŞncelerini de aldıktan sonra “Allah” kavramı hakkında
kısaca açıklama yapınız. Allah’a neden Şükredilmesi gerekti-
ğini, verdiği nimetlerden örnekler vererek anlatınız.
13. Öğrencilerinize, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma
becerilerini geliştirmek amacıyla “Açıklayalım” etkinliğini
yaptırınız.