Allah Yarattıklarını Sever


3. Allah Yarattıklarını Sever
YARATILAN SEVİLMEZ Mİ?
Tüm varlıkları Allah yaratmıştır. Bu durum onun tüm varlıkları sevdiğini gösterir.
Çünkü yaratmak sevgi işidir. Bununla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: "(Allah) gökleri ve yeri hak ile yarattı…Hayvanları da o yarattı. Onlardan sizin için ısıtıcı (şeyler) ve birçok faydalar
vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz. Sizin için onlardan ayrıca akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken bir güzellik (bir zevk) vardır... Şüphesiz Rabb’iniz çok şefkatli, pek merhametlidir…” 1
Biz resimler yapar, çeşitli eserler meydana getiririz. Yaptığımız bir resmi ya da eseri sever ve koruruz. Onların zarar görmesini istemeyiz. Allah da yarattığı varlıkları sever. Onların zarar görmesini istemez. Yüce Allah, tüm varlıkları en güzel bir şekilde yaratmıştır. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle belirtilmektedir: "O (Allah) ki yarattığı her şeyi güzel yapmıştır…” 2 Allah’ın yarattığı varlıklarda hiçbir uyumsuzluk ve düzensizlik yoktur. Her şey yerli yerinde, ölçülü ve dengelidir. Uzaydaki gezegenlerin düzeni, yeryüzündeki canlıların beslenme sistemi bunun göstergeleridir. Gezegenler, kendi yörüngelerinde hareket etmektedir. Bu sayede birbirleriyle çarpışmamaktadır. Canlılar arasında mükemmel bir beslenme iliŞükisi vardır. Hayvanların tüylerindeki, bitkilerin çiçeklerindeki ve insanların gözlerindeki renkler, Allah’ın yarattıklarına olan sevgisinin göstergeleridir. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılmaktadır: “Gökten suyu indiren odur. Ondan hem size içecek vardır hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler. (Allah) su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğer meyvelerin hepsinden bitirir… O, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı sizin hizmetinize
verdi. Yıldızlar da Allah’ın emri ile hareket ederler… Yeryüzünde sizin için rengârenk
yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçek bir ibret vardır.” 3 Allah, insanları akıllı varlıklar olarak yaratmıştır. Onları iyiye ve doğruya yönlendirmek için peygamberler ve kutsal kitaplar göndermiştir. İnsanların, birbirlerine ve diğer varlıklara karşı nasıl davranmaları gerektiğini bildirmiştir. Onlardan, tüm varlıkları sevmelerini istemiştir. Her yaratılanın değerli olduğunu, bu yüzden onlara zarar verilmemesi
gerektiğini belirtmiştir. Bu durum da Allah’ın yarattıklarını sevdiğinin göstergesidir. 1 Nahl suresi, 3-7. ayetler.
2 Secde suresi, 7. ayet. 3 Nahl suresi, 10-13. ayetler.

Yukarıdaki resimler Allah’ın yarattıklarını sevmesi konusunda size nasıl bilgi vermektedir?
Resimleri ayrı ayrı yorumlayarak düŞncelerinizi söyleyiniz. “Hz. Ömer anlatıyor: Bir savaş sonrasındaydı. Bir gün Peygamber Efendimiz esirler arasında bir kadın gördü. Kadın kargaşa sırasında çocuğunu kaybetmişti. Büyük bir üzüntü
içindeydi. Telaşlı bir şekilde çocuğunu arıyordu. Çocuğuna duyduğu özlem nedeniyle
karşılaştığı her çocuğa sarılıyordu... Peygamberimiz onu bize göstererek;
— Hiç bu kadın çocuğunu ateşe atar mı, dedi. Biz;
— Asla, cevabını verdik. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu:
— O hâlde biliniz ki Allah’ın kullarına merhameti, bu kadının çocuğuna merhametinden
çok daha fazladır.” 1
Açıklayalım
Metinden öğrendiklerinizden hareketle Allah’ın, yarattıklarını sevdiğini gösteren üç örnek yazınız. Bunların, Allah’ın sevgisini nasıl gösterdiğini açıklayınız.
ETKİNLİK
Sevgili Peygamberimiz, Allah’ın yarattıklarını, özellikle de insanları çok sevdiğini bildirmiştir. O, hayvanlara ve doğaya zarar vermenin Allah’ın hoşlanmayacağı bir davranış olduğunu belirtmiştir. Böylece Allah’ın doğayı ve hayvanları sevdiğini vurgulamıştır. Allah’ın insanlara olan sevgisini de şöyle anlatmıştır:
Görüldüğü gibi Allah yarattıklarını sevmektedir. Biz de onu ve yarattıklarını sevmeli,
onun sevgisini hak etmeliyiz.
1 Riyâzüs Sâlihîn, C I, s. 453-454.
5.ÜNİTE

Kazanım
5. Allah’ın yarattıklarını sevdiğine dair örnekler verir.
Konu
3. Allah Yarattıklarını Sever
Beceri
Eleştirel düŞnme, araştırma,
sosyal katılım
Değer
Sevgi, güven
Süre
2 ders saati
Kavram
Yaratmak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım,
görsel okuma
Araç ve Gereçler
Projeksiyon cihazıĞtepegöz, asetat, çalışma yaprakları, bilgisayar,
Kur’an-ı Kerim meali, hadis kaynakları, ders kitabı
Derse Hazırlık
• Öğrencilerinize, Allah’ın yarattıklarını sevdiğini nereden
anladıklarınıĞanlayabileceklerini sorunuz, bu konudaki düŞncelerini
arkadaşlarıyla paylaşmalarını söyleyiniz.
• Önceki dersin sonunda verdiğiniz hazırlık çalışması ile
ilgili yazdıklarını okumalarını da isteyiniz.
• Öğrencilerinizi, “DüŞnelim” bölümlerindeki soruyu düŞnmeye
ve cevaplamaya yönlendiriniz.
İşleniş
1. Allah’ın her şeyi en güzel bir şekilde yarattığına ili Şükin ayet meallerini yansıtınız. Bunları öğrencilerinize okutunuz.
Onlara, “Sizce Allah’ın yarattıklarına özen göstermesi onları sevdiğini nasıl kanıtlar?” sorusunu yöneltip kendi yaşantılarından örneklerle açıklamalarını söyleyiniz.
2. Öğrencilerinize “Yaratılan Sevilmez mi?” başlıklı metni okutup şu soruları sorunuz:
• Metinde, Allah’ın yarattıklarını sevdiğine iliŞükin hangi örnekler verilmektedir?
• Sizce bu örnekler Allah’ın yarattıklarını sevdiğini nasıl kanıtlamaktadır?
3. Metinden sonra verilen resimleri öğrencilerinize inceleterek bu resimlerin Allah’ın yarattıklarını sevmesi konusunda nasıl bilgi verdiğini açıklamalarını isteyiniz.
4. Allah’ın yarattıklarını sevdiğine iliŞükin olarak Peygamberimizin verdiği örneği içeren hadisi öğrencilerinize okutarak açıklamasını yapınız.
5. Öğrencilerinize “Yaratan Sever” adlı etkinliği yaptırınız. Gelecek Derse Hazırlık
• Öğrencilerinizden, sevgi ile ilgili, şiir, makale, atasözü, deyim ve gazete haberleri araştırmalarını ve buldukları materyalleri sınıfa getirmelerini isteyiniz.
• 4 numaralı konuyla ilgili ayet meali ve hadis tercümelerini yansıtmak için asetat veya slayt hazırlayınız.

Dost ve kardeş kavramlarının anlamı nedir? Dostluk ve kardeşlik ne demektir?
Aşağıdaki paragraşarı okuyarak soruları cevaplayınız.
Bazı arkadaşlarınızla daha çok birlikte olmak istemenizin nedeni nedir?
DÜŞÜNELİM
Dostluk ve kardeşlik, insanlar için önemli bir ihtiyaçtır. İnsanlar sevinç ve üzüntülerini, aileleri dışında da paylaşmaya ihtiyaç duyarlar. Bunun için kendileriyle ortak özelliklere sahip kişilerle arkadaşlık kurarlar. Bu arkadaşlıklar daha da ilerletilerek dostluk ve kardeşliğe dönüştürülür. Bunun için arkadaşlar arasındaki iliŞükilerde samimiyet çok önemlidir.
Samimiyet, her türlü çıkar düŞncesinden uzak olarak temiz yürekle içten bir biçimde davranmak demektir.
Birbirleriyle dost olan insanlar, her konuda yardımlaşır, sevinç ve üzüntülerini paylaşırlar. Zor zamanlarında birbirlerinin yanında olurlar. Atalarımız bu nedenle “Dost kara günde belli olur.” demişlerdir. Zor günlerinde yanında birilerinin olacağını bilmek insana güven verir.