Ailemizde Birbirimizi Anlamalıyız ve Sorunlarımızı Birlikte Çözmeliyiz

5. Ailemizde Birbirimizi Anlamalıyız ve Sorunlarımızı Birlikte Çözmeliyiz
ANLAYIŞLI OLMAK
Toplumun düzenli ve huzurlu olması için bireylerin uyumlu, saygılı ve anlayışlı olmaları gerekir. Bu durum aileler için de geçerlidir (Fotoğraf 35). Ailede bireyler birbirlerini dinlemeli ve anlamaya çalışmalı
dır. Bireyler birbirinin durumunu bilmeli, ona göre davranmalıdır. Aile bireylerinden biri bazen yorgun ya da hasta olabilir. Böyle durumlarda insan daha duygusal ve alıngan olur. Diğer zamanlardakinden farklı davranışlar gösterebilir. Böyle durumlarda ailenin diğer bireyleri onu anlayışla karşılamalıdır. Onu üzecek ve rahatsız edecek davranışlardan kaçınmalıdır.
Aynı aileden de olsalar kişiler farklı özelliklere sahiptir. Her insanın duygu ve düşünceleri
birbirinden farklıdır. Bu nedenle zevkler ve beğeniler farklı olabilir. Örneğin, herkes farklı müzik ya da oyun türünden hoşlanabilir. Ailenin mutluluğu, bu farklılıkların anlayışla karşılanmasına bağlıdır.
Aile bireyleri, birlikte yaşamak durumundadır. Bunun için birbirlerini üzmemeli, birbirlerinin hoşlanmadığı davranışlarda bulunmamalıdır. Onlardan herhangi biri bir istekte bulunurken aile bütçesini göz önünde bulundurmalı, savurganlıktan kaçınmalıdır.
Fotoğraf 35 : Kardeşler birbirinin isteklerini anlayışla karşılamalıdır.

Aile bireylerinin birbirlerini anlamaları, mutluluk açısından olduğu gibi sağlık açısından da önemlidir. Birbirlerini anlamayan aile bireyleri arasında kırgınlıklar yaşanmaktadır. Bu da aile bireylerinin üzülmesine, sağlıklarının bozulmasına neden olmaktadır.
Siz aile bireylerinize karşı anlayışınızı hangi davranışlarınızla gösteriyorsunuz?
Çocuklar, anne babaları işten eve döndüğünde onları güler yüzle karşılamalıdır (Fotoğraf 36). Onlara
“Hoş geldiniz.” diyerek güzel sözler söylemelidir. Bu söz ve davranışlar onların yorgunluklarını
unutturur, sıkıntılarını giderir.
Aile bireylerinden biri eve sinirli ya da üzgün gelebilir. Bu durumda diğerleri ona anlayış göstermeli, sorununu öğrenmeye çalışmalıdır. Sorununu gidermek için ellerinden geldiğince ona yardımcı olmalıdır.
İnsanlar birbirlerini anladığı sürece daha iyi geçinirler. Daha huzurlu ve mutlu olurlar. Bu nedenle
aile bireyleri birlikte yaşamanın kurallarına uymalı, birbirlerine karşı anlayışlı olmalıdır.
Bireyler yalnızca kendi bildikleri ve istedikleri gibi davranmamalıdır.
Diğer bireylerin haklarına da saygılı olmalı, onların görüşlerine değer vermelidir. Her birey “Acaba
ben olsaydım ne yapardım?” diye düşünerek kendisini karşısındakinin yerine koymalı onları anlamaya çalışmalıdır.
Aile bireyleri birbirlerine her zaman hoşgörü ile yaklaşmalıdır. Hoşgörülü insanlar küçük kusurları büyütmez, anlayışla karşılar, kolay kolay öfkelenmezler. İnsanların hatalarını kırıcı olmadan gösterir, düzeltmeye çalışırlar. Böyle kişilerden oluşan aileler huzurlu ve mutlu olur.
Fotoğraf 36 : Büyüklerimiz işten eve döndüklerinde onları güler yüzle karşılamalıyız.