AİLE VE DİN

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM
1. Ailenin birey ve toplum açısından önemini düŞnünüz.
DüŞncelerinizi defterinize yazarak sınıfta okuyunuz.
2. Kardeşlerin birbiriyle neden iyi geçinmeleri gerektiğini düŞnerek defterinize yazınız. Sınıfta arkadaşları
nıza okuyunuz.
3. Ailedeki sevgi, saygı ve yardımlaşmanın önemini büyüklerinize sorunuz. Aldığınız cevapları defterinize
yazarak sınıfta okuyunuz.
4. Sorunlarınızı aile bireylerinizle birlikte çözmeye çalışmanın size neler kazandıracağını düŞnünüz.
DüŞncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
5. İslam dininin aileye verdiği önemi, “İslam İlmihali” adlı eserlerden araştırarak defterinize yazınız.
ÖĞRENME ALANI: DİN VE KÜLTÜR

6.ÜNİTE

Üniteye Başlarken
1. Bu ünitede öncelikle verilecek değerler; sevgi, saygı, güven, aile birliğine önem verme, dayanışma, şefkat, paylaşma, özveri, hoşgörü, anlayış, sorumluluk ve duyarlılıktır. Bu değerler, ünite konularının işlenişinde göz önünde bulundurulmalıdır. Yapılacak sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle öğrencilere benimsetilmelidir. Bu değerlerle ilgili ünite sonunda yaptıracağınız “pano hazırlama etkinliği” için altıncı grubu görevlendiriniz. Gruptan, ünite bitimine kadar, sevgi, saygı, güven, aile birliğine önem verme, dayanışma, şefkat, paylaşma,
özveri, hoşgörü, anlayış, sorumluluk ve duyarlılıkla ilgili ayet, hadis, makale, şiir, hikâye, resim, fotoğraf, AŞş, slogan, deyim, atasözü, dergi ve gazete haberleri gibi yazılı ve görsel materyaller biriktirmelerini isteyiniz. Bu değerlerle ilgili olarak kendilerinin de bunlara benzer materyaller üretebileceklerini belirtiniz. Ünite sonunda panolarını sunacaklarını ve araştırmalarının değerlendirileceğini de söyleyiniz.
....................
.................
..............
............. ............. .............
Ünite Sürecinde
1. Bu ünite, öğrencilerin, ailenin önemi, aile içi iletişim ve İslam dininin aile ile ilgili öğütleri hakkında ne kadar bilgi sahibi oldukları ve bunları uygulama konusunda kendilerini değerlendirebilecekleri konular içermektedir. Bu durum onları
heyecanlandırıp hem bilgilerini hem de durumlarını keşfetme konusunda merak uyandıracaktır. Önceden bildiklerinin ve yaptıklarının dine uygun olup olmadığını öğrenmek onların merak duygularını canlandıracaktır. Bu bakımdan öğrencilerin geçmişte edindikleri bilgi ve deneyimlerini değerlendiriniz.
Varsa eksikliklerini tamamlamaları konusunda onlara yardımcı olunuz.
2. Bu ünitede konuları; ailenin önemi, aile içi iletişim ve İslam dininin aile ile ilgili öğütleri ile sınırlandırınız. Bunların dışında bilgiler vermenin öğrenmeyi olumsuz etkileyeceğini ve zorlaştıracağını göz ardı etmeyiniz. Bu bağlamda, öğrencilerin geçmiş deneyimlerini mümkün olduğunca öğrenme-öğretme sürecinde ifade etmelerini teşvik ediniz. Ailenin, toplumun temelini oluşturduğunu ve bireylerin yetiştirilmesi açısından ilk eğitim yeri olduğunu, bunun için İslam dininin aile birliğinin korunmasıyla ilgili öğütler içerdiğini vurgulayınız.
Sınıf içinde aile bireylerinin birini, birkaçını ya da tümünü kaybetmiş çocukların olabileceği dikkate alınarak konuların işlenişi sırasında onların psikolojisini bozmamaya özen gösterilmelidir.
Sınıfta aile içi boşanmalar ve farklı problemlere sahip öğrenciler olabileceği de dikkate alınmalıdır. Bu ünitede
kadına, çocuğa karşı şiddet, ayrımcılık ve her türlü istismar konularına da vurgu yapılmalıdır.
3. Bu ünitede öncelikle kazandırılacak beceriler; iletişim ve empati, problem çözmedir. Bunun için öğrencileri sıkça kendilerini baŞükalarının yerine koyup onların duygularını anlamak için düŞnmeye ve çıkabilecek sorunlar için çözüm önerileri sunmaya yönlendiriniz.