Aile Toplumun Temelidir


“Aile nedir? Toplumlarda genellikle kaç tür aile vardır?” sorularının cevapları için aşa-
ğıdaki kavram haritalarını inceleyiniz.
Aileniz sizin için neden önemlidir?
DÜŞÜNELİM
1. Aile Toplumun Temelidir ŞEmalarda da gördüğünüz gibi değişik aile yapıları vardır. Genel olarak aileler anne, baba ve çocuk veya çocuklardan oluşur(Fotoğraf 28). Bu aile şekline “çekirdek aile” adı verilir. Bazen büyük anne ve büyük babalar da çocuk ve torunlarıyla aynı ailede yaşarlar. Bu tür ailelere de “geniş aile” adı verilir. Bazı ailelerde, ölüm ya da ayrılık nedeniyle anne veya babadan birisi bulunmayabilir. Hatta bazen anne ve babadan her ikisi de olmayabilir. Çocuklar diğer büyükleriyle birlikte ya da yetiştirme yurtlarında yaşayabilirler. Yaşadıkları ortamlardaki insanlar onların ailelerini oluştururlar. Örneğin; önceki derslerinizde öğrendiğiniz gibi Peygamberimiz doğmadan önce babası vefat etmişti. Onun ailesinde babası yoktu. Altı yaşından sonra annesinin vefatı nedeniyle dedesiyle birlikte kalmıştı. Sekiz yaşından sonra da dedesi vefat edince amcasının ailesine katılmıştı. Hangi şekilde olursa olsun, ailenin birey ve toplum için büyük bir önemi vardır. Fotoğraf 28 : Aile, çevresiyle iyi iletişim kurabilen sağlıklı
ve mutlu bireyler yetiştirir.

Ailenin birey açısından önemi nedir? Bu konuda Emre’nin, ailesi ile ilgili düşüncelerini anlattığı yazısını okuyunuz.
BENİM AİLEM
Benim dört kişilik bir ailem var. Annem, babam, kardeşim ve ben, bir arada mutlu bir şekilde yaşarız. Bazen babaannem ve büyük babam da bize katılırlar. Özellikle kış aylarını bizimle birlikte geçirirler. Onların gelmesiyle mutluluğumuz daha da artar.
Ailem, benim ilk eğitim yerimdir. Yiyip içmeye, oturup kalkmaya, gülmeye, konuşmaya orada başladım. Sevmeyi, sevilmeyi, saygılı ve hoşgörülü olmayı, yardımlaşma ve paylaşmayı da orada öğrendim.
Sevgi, benim en temel ihtiyacımdır. Bu ihtiyacımı da en başta ailem karşılar. Aile büyüklerim beni sever ve sağlıklı bir şekilde büyümem için çalışırlar. Onların sıcak ilgi ve sevgileri, mutluluğuma ve başarılı olmama büyük katkı sağlar (Fotoğraf 29).
Fotoğraf 29 : Ailem başarılı ve mutlu olmama katkı sağlar. ,
6.ÜNİTE
Kazanım
1. Ailenin birey ve toplum için önemini açıklar.
2. Anne ve babaların, çocuklarının iyiliğini istediğinin farkında olur.
Konu
Sevmenin ne anlama geldiğini söyler.
Sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğunu bilir.
Sevmenin ve sevilmenin neden bir ihtiyaç olduğunu açıklar.
Sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğuna kendi yaşamından örnekler verir.
Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konularındaki düŞncelerini açıklar.
Sevginin yaratılmışların hayatlarını sürdürmedeki önemini açıklar.
Nimetin ne olduğunu tanımlar.
Sevginin neden Allah tarafından insanlara verilen bir nimet olduğunu açıklar.
Sevgi ifadesi olan davranışlara örnekler verir.
Allah’ın, yarattıklarını sevdiğine iliŞükin örnekler verir.
Allah’ın evrendeki her şeyi özenle yaratmasının neden onun sevgisinin göstergesi
olduğunu açıklar.
Allah’ın yaratmasının ve yaşatmasının onun sevgisinin belirtisi olduğunu açıklar.
Dostluk ve kardeşliğin temelinde sevgi duygusunun yer aldığını açıklar.
Dostluk ve kardeşlik kavramlarının anlamlarını bilir.
İslam’ın sevgi ve barış dini olduğunu örneklerle açıklar.
İslam’ın dostça ve kardeşçe yaşamaya verdiği önemi açıklar.
Barışçı, uzlaşmacı tutuma günlük yaşamdan örnekler verir.
İnsanları sevmenin davranışlarla gösterileceğini bilir.
ORTALAMA
Öğrenciler