Aile İçi İlişkilere Yönelik İslam'ın Öğütleri

6. Aile İçi İliŞükilere Yönelik İslam’ın Öğütleri
1 Nahl suresi, 58, 59. ayetler.
2 Riyâzüs Sâlihîn, C 1., s.318.
3 Tirmizî, Birr, 33. hadis.
3. Öğrencilerinize “Tamamlayalım” etkinliğini yaptırınız.
4. Öğrencilerinizden “Derdini söylemeyen derman bulamaz.” atasözünü açıklamalarını isteyiniz. Onlara, “Sorunlarımızı çözmek için neler yapmalıyız?” sorusunu yöneltiniz. Sorunun cevaplarını bulmalarına yardımcı olmak için konunun son bölümündeki resmi inceletip paragraşarı okutunuz. Konu ile ilgili ayet meallerini yansıtıp okutarak açıklamalarını yapınız.
5. Aile içi sorunları olduğu gibi aile dışı sorunları da aile ile birlikte çözmenin önemini vurgulayıp öğrencilerinize bunun nedenini açıklamalarını söyleyiniz. Konunun sonundaki soruyu da yönelterek öğrencilerinizin bu konudaki deneyimlerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlayınız.
Gelecek Derse Hazırlık
• Öğrencilerinizden İslam dininin aileye verdiği önemi, “İslam İlmihâli” adlı eserlerden araştırarak defterlerine yazmalarını isteyiniz.
• 6 numaralı konuyla ilgili ayet meali ve hadis tercümelerini yansıtmak için asetat veya slayt hazırlayınız.
Kazanım
8. Kadınlara ve çocuklara yönelik olumsuz tutum ve davranışların etkilerini fark eder.
9. İslam dininin aile hayatına iliŞükin prensiplerini açıklar.
Konu
6. Aile İçi İliŞükilere Yönelik İslam’ın Öğütleri
Beceri
İletişim ve empati, problem çözme
Değer
Sevgi, saygı, güven, aile birliğine önem verme, dayanışma, şefkat, paylaşma, özveri, hoşgörü, anlayış, sorumluluk ve duyarlılık
Süre
2 ders saati
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme, sözlü ve yazılı anlatım, resim okuma
Araç ve Gereçler
Projeksiyon cihazıĞtepegöz, asetat, bilgisayar, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kaynakları, ders kitabı
Derse Hazırlık
• Öğrencilerinize İslam dininin aile içi iliŞükilere neden önem
vermiş olabileceği hakkındaki düŞncelerini sorunuz. Bu konudaki
düşüncelerini ve bildiklerini arkadaşlarıyla paylaşmaları
nı söyleyiniz.
• Öğrencilerinizden, önceki dersin sonunda verdiğiniz hazırlık çalışmasıyla ilgili yazdıklarını okumalarını isteyiniz.
• Öğrencilerinizi, “DüŞnelim” bölümündeki soruyu düşünmeye ve cevaplamaya yönlendiriniz.

Tamamlayalım
İslam dininin aile hayatına iliŞükin öğütlerine göre çocukların birbirlerine ve anne babalarına karşı görevlerinin neler olduğunu aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
İslam’ın aile içi iliŞükilere yönelik öğütleri
Eşler arası
ilişkilere yönelik öğütler Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir…1
Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi… ateşten koruyun…4 Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha
üstün bir hediye veremez...
5
Biz insana, ana babasına
iyi davranmasını tavsiye
etmişizdir. Çünkü anası onu
nice sıkıntılara katlanarak
taşımıştır. Sütten ayrılması da
iki yıl içinde olur. (İşte
bunun için) önce bana, sonra
da ana babana Şükret diye
Sizin en hayırlılarınız, tavsiyede bulunmuşuzdur…6
hanımlarına
karşı en iyi
davrananlarınızdır.2
Bir adam Peygamberimize gelerek;
— Ya Resulallah! Halk içinde iyi davranmama en çok layık
olan kimdir, diye sordu. Peygamberimiz;
— Anandır, buyurdu. Adam iki defa aynı soruyu sordu-
ğunda yine aynı cevabı tekrar etti. Adam, dördüncü kez;
—Sonra kim gelir, diye sordu.
Peygamberimiz;
—Baban ve sonra sırasıyla yakın akrabaların, buyurdu. 8
Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden
değildir.
7
Çocukların anne ve babalarıyla iliŞükilerine yönelik öğütler Çocukların birbirleriyle iliŞükilerine yönelik
öğütler Anne ve babanın çocuklarıyla ilişkilerine yönelik öğütler şemada verilen ayet ve hadislere göre çocukların birbirlerine ve anne babalarına karşı görevlerinin neler olduğunu aşağıdaki şemaya yazınız.
1 Tevbe suresi, 71. ayet. 2 Tırmizî, Radâ, 11. hadis.
3 Tahrîm suresi, 6. ayet. 4 Tırmizî, Birr, 33. hadis.
5 Lokman suresi, 14. ayet. 6 Tırmizî, Birr, 15. hadis.
7 Riyâzüs Sâlihîn, C 1, s.350, 314. hadis.