Arama Bihter Artık Abdestliyim
Arama Bihter Artık Abdestliyim.Fotoshop çok ilginç resimler ortaya çıkarıyor. Görünce tebessüm etmekten kendimi alamadım.